5-6 november, Folkets Hus, Stockholm

Den åttonde upplagan av Internetdagarna är genomförd. De presentationer som talarna har skickat in finns nu upplagda på respektive seminariums egen sida, och de som saknas räknar vi med att fylla på under kommande vecka. Dessutom arbetar vi med att redigera ljudinspelningarna från konferensen så att vi kan publicera dessa också.

 

Några av talarna

Åsa Torstensson Ulf Dahlsten Jan Färjh Peter Löthberg
Åsa Torstensson
Infrastrukturminister
Ulf Dahlsten
EU-kommissionen
Jan Färjh, Chef
Ericsson Research
Peter Löthberg
Stupi

Internetdagarna har under sju år vuxit till att bli en naturlig mötesplats för alla som arbetar med eller intresserar sig för Internets utveckling i Sverige. Internetdagarna 2007 genomfördes den 5-6 november på Folkets Hus i Stockholm och bjöd på sammanlagt 32 seminarier och drygt 130 talare. Bland huvudtalarna märks infrastrukturminister Åsa Torstensson, Telenors VD Johan Lindgren samt Ulf Dahlsten, ansvarig för framväxande tekniker och infrastruktur inom EU-kommissionens generaldirektorat.

Säkerhet är ett viktigt tema på Internetdagarna, och i år har vi Sveriges fem främsta säkerhetsexperter (enligt en artikel i Computer Sweden) bland talarna! Så ta chansen att komma dit och höra vad de har att säga och ställa frågor till dem!

Utöver säkerheten har Internetdagarna 2007 ytterligare fyra huvudteman. Konferensen är därför uppdelad i fem parallella spår:


Konferensprogram (Ladda hem)

Måndag 5 november
Tid IP och nätverk Säkerhet Infrastruktur och samhälle Mobilitet Domännamn
9.00 Inledningsanföranden
11.00 Rätt tid i informationssamhället Attacktrender Den digitala klyftan Mobilt Internet Domännamnstrender
12.30 Lunch
13.40 Utveckling inom accessnät Säkerhet ur ett företagsperspektiv Medborgarjournalistik Intelligenta transportsystem Domännamn som varumärke
15.30 Framtida routing IT-risker inom kritiska samhällssystem Bredbandsutbyggnaden Säkra mobila transaktioner Användning av domännamn
17.15 Internettrafiken i Sverige Märkning av bredbandstjänster Sveriges stadsnät Österrikes lyckade Enum-satsning SNUS arrangerar "Möt en guru"
17.15 (forts) Öppen programutveckling för offentliga webbtjänster Internetframsyn - ett IVA-projekt Kom.nu.då - IT genom historien    
18.00 Buffémiddag med prisutdelning
Tisdag 6 november
9.00 Next Generation Networks (NGN) Att fånga en hackare E-förvaltning Framtida mobila tjänster (I) DNSSEC i .SE
11.00 NGN - Tjänster och leverantörer Identiteter på nätet Nätangrepp mot Sverige Framtida mobila tjänster (II) Internationaliserade domännamn
12.30 Lunch
13.40 Konkurrenskraftigt trådlöst bredband Säker e-post Internet Governance Panel om mobila tjänster Sårbarheter i DNS
15.30 1) Tal av infrastrukturminister Åsa Torstensson
2) Debatt: Telekommarknaden

Sponsorer för Internetdagarna 2007

Fast Transmode Computer Sweden

Följande organisationer är medarrangörer till Internetdagarna 2007

Dataföreningen ISOC-SE IT-företagen
Länssamverkan Bredband Registrars.SE Svenskt Operatörsforum
PTS SIG Security SNUS
Sveriges kommuner och landsting Stadsnätsföreningen

Tidigare års konferenser

Material från Internetdagarna 2000-2006 hittar du i arkivet. Till de allra flesta presentationer finns både ljudinspelningar och själva presentationen i Powerpoint- eller PDF-format tillgängliga att ladda hem.

MER INFORMATION ELLER INTRESSEANMÄLAN

För mer information eller intresseanmälan kontakta
Lennart Bonnevier
Projektledare för Internetdagarna
E-post lennart.bonnevier@iis.se
Tel 08-452 35 62 eller 0702-19 01 86

Denna sida uppdaterades senast 2007-11-01