På Internetdagarna anordnas ett flertal olika evenemang. Som besökare anmäler du dig till det evenemang som intresserar dig mest och följer det en hel dag. På morgon och eftermiddag tar evenemangen paus och du har möjlighet att gå och se årets keynote-talare. Både 24:e och 25:e har vi gemensam lunch, fika och kvällsmingel för alla deltagare.

Nedan presenteras alla evenemang som kommer att äga rum den 24:e samt den 25:e november.