IIS  

Svenska Internetbranschens årliga möte.
Genomfördes den 7-8 oktober 2003.

Dokumentation från tidigare konferenser hittar du i arkivet.
Ljudfiler finns tillgängliga på de konferenser som är markerade med *

Rapport från Internetdagarna (1,25 MB)

 

Tisdagen den 7 oktober 2003

Inledning
Det senaste inom routing* Hur hantera spam* Det Internetberoende samhället* Erfarenheter av videokonferenser över Internet*
Avancerad nätdesign* Nätverkssäkerhet 2003, läge och trender* Lagen om elektronisk kommunikation* Bandbreddstester av Internet
WLAN i verkligheten möjligheter och fallgropar* Nätverkssäkerhet 2003, tekniker och lösningar* Knutpunkter och Internetoperatörer i Sverige* Musik, film mm via peer-to-peer*

Onsdagen den 8 oktober 2003

Radio och TV över Internet* Domännamnshantering* Internetutredningen 2* Varför köpa en 3G-telefon?*
Erfarenheter av IP-telefoni och ENUM* IDN, Internationaliserade domännamn* Bredbandsutbyggnaden i praktiken* Användning av elektronisk identifiering*
VPN i praktiken* Robust drift av DNS* Bredbandsutbyggnaden, marknaden och politiken* Tjänster och infrastruktur för elektronisk identifiering*
Debatt - Hur vi går vidare

Medarrangörer:

ISOC-SE SOF PTS NIC-SE
Länssamverkan Bredband Landstingsförbundet Sv. Kommunförb. SSNF
DFS Sv. Näringsliv GEA Bankföreningen
SNUS Internetdagarna ingår i TIME STOCKHOLM Mediapartner:
Computer Sweden

Stiftelsen för InternetInfrastruktur
Denna sida uppdaterades senast 2003-06-13
internetdagarna@iis.se