PROGRAM
Ladda ner programmet,
2,79 Mb

Utställarbroschyr för nedladdning 714 kB
Från tidigare års konferenser:
          IIS  

Måndagen den 24 oktober 2005

* Inledning - Visioner och möjligheter
IP-telefoni -SIP och/eller Skype * Bevissäkring i digitala miljöer - Computer forensics * Vad innebär IT-propositionen? * E-ID, lösningar och standarder för E-ID-hantering * Mobilitet - Hur ser det framtida mobila samhället ut?
* Trådlösa accessnät * Den bistra verkligheten * IT som valfråga 2006 * IP-telefoni - visioner * Hantering av elektroniska dokument - t.ex. e-faktura
DNSSEC * IP-telefoni och säkerhet * ICANN vs FN/ITU
Vem ska styra över nätet?
* TV via Internet? Fildelning och upphovsrätten
Demonstrationer och genomgång av tester
Buffé, Internetfonden, IP-priset och mingel

Tisdagen den 25 oktober 2005

* Nya nätverkslösningar * Att bygga säkrare nät * För vem ritas den nya bredbandskartan? * Domännamn Lönsamma nätverkssatsningar
* IP-nätverk för Triple play * Informationssäkerhet på nätet * Din integritet på nätet * Internet via mobilen Tankar om IT och tillväxt
* Säkert nät - veta eller tro * Kan man surfa lugnt? * IT-vision för Sverige och faran med digitala klyftor * Det digitala hemmet Nyheter från IAB och IETF
* Debatt - Har vi det Internet vi vill ha eller vad är det för Internet vi vill ha?


Medarrangörer:

PTS ISOC-SE SOF NIC-SE
Länssamverkan Bredband Sveriges kommuner och landsting It-företagen SSNF
DFS Sv. Näringsliv SNUS SIG
Bankföreningen BITOS

Stiftelsen för InternetInfrastruktur
Denna sida uppdaterades senast 2005-07-05
internetdagarna@iis.se