24-25 oktober, Rica Talk Hotel, Stockholmsmässan


Över 600 deltagare!
Ljudfiler finns att ladda hem från samliga seminarier.
Dokumentation finns från de flesta föredrag.

Tisdagen den 24 oktober 2006

Inledning - Visionen blir verklighet
Framtidens Internet Att hantera DOS-attacker Integritet i IT-samhället TV via Internet Säker DNS Internet och nya affärsmodeller
Identitetshantering
i praktiken
Spårning och bevissäkring Internet i krishantering Det nya medielandskapet Domännamn,
kvalitet och marknad
Öppna dokumentformat
Osäkra trådlösa nät Att stoppa spam EU:s IT-strategi Sökning Internationaliserade
domännamn
Elektroniska
affärsprocesser
Buffé, Internetfonden, IP-priset och mingel

Onsdagen den 25 oktober 2006

Routing och nätverksarkitektur Riktade hot Internet Governance Nätverksspel IIS Internetforskning Fildelning
Företagsnäten
om fem år
Spårbarhet och revision Sverige 2020 Distansmöten Ett dygn under attack E-mobbning
Multicast Security threats Internet för alla Webbutveckling
och användbarhet
Nytt från ISOC,
IETF, IESG och IAB
Lyckade IT-företag
Debatt - IT-politiken efter valet

Internetdagarna har under sju år vuxit och blivit en naturlig mötesplats för dem som arbetar med Internet i Sverige. Internetdagarna 2006 genomfördes den 24-25 oktober på Rica Talk Hotel vid Älvsjömässan. Internetdagarna 2005 blev en mycket lyckad konferens med fler besökare och utställare än tidigare, och 2006 vill vi höja ribban ytterligare.

Liksom tidigare år ingår konferensspåren IP och nätverk, Säkerhet samt Infrastruktur och samhälle i programmet. Dessutom tillkommer ett fjärde temaspår, "Media", där vi kommer att belysa hur Internet förändrar den digitala mediemarknaden, och vi ägnar också en dag åt att presentera den Internetforskning som bedrivs i Sverige. Totalt arrangeras inte mindre än 38 seminarier under de två dagarna.

Internetdagarna 2006 kommer att erbjuda besökarna goda möjligheter att umgås, inte minst på det gemensamma kvällsevenemanget den 24 oktober.

Internetdagarna 2006 arrangeras av II-stiftelsen med hjälp av medarrangörerna Bitos, Dataföreningen, ISOC-SE, IT-Företagen, Länssamverkan Bredband, Post- och telestyrelsen, SIG Security, SNUS, Svenska Bankföreningen, Svenska Internet Operatörs Forum, SOF, Svenska Stadsnätsföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting.
Internetdagarna riktar sig till alla som arbetar professionellt med Internet i Sverige.

MER INFORMATION ELLER INTRESSEANMÄLAN

För mer information eller intresseanmälan kontakta II-stiftelsen
Lennart Bonnevier
Projektledare för Internetdagarna
E-post: lennart.bonnevier@iis.se
Tel 08-452 35 62 eller 0702-19 01 86


Medarrangörer:

PTS ISOC-SE Dataföreningen SNUS
Länssamverkan Bredband Sveriges kommuner och landsting IT-företagen Stadsnätsföreningen
SIG Security Bankföreningen BITOS

Stiftelsen för InternetInfrastruktur
Denna sida uppdaterades senast 2006-10-26
internetdagarna@iis.se