Tisdag 3 november

Visa: 3 november | 4 november | 5 november

Användarnas Internet

Säkerhet

Media

Mobilitet

IP och infrastruktur

Domännamn


Medarrangörer:

id_medarrangorer

program-3-nov

 • 09.00 Inledning: Internet och samhälle i gemensam förvandling
 • Det är enkelt att konstatera att Internet påverkar snart sagt hela samhället. Men det omvända gäller också. Det traditionella samhället ställer allt större krav på Internetanvändandet. Därför är det viktigare än någonsin att diskutera vilka rättigheter och skyldigheter som finns för oss som Internetanvändare. Internet är också en global teknik, och därför stannar inte diskussionen vid Sveriges gränser. Oavsett om vi ser oss som medborgare i Sverige eller världen, oavsett om vi agerar vid tangentbordet eller inte. Därför är vi glada att vi har lockat öppningstalare till årets Internetdagar som spänner över hela fältet, från åtkomst till vad vi kan och får göra på Nätet.

  Professor James Boyle från USA är en av de mest aktiva förkämparna för en upphovsrätt som fungerar också i det digitala samhället. Hans brittiske professorskollega Ross Anderson har ett eget och väldigt uppfriskande sätt att betrakta nätets säkerhetsproblem. Från Peder Ramel, vd för mobiloperatören 3, kan vi räkna med att få höra hur vi ska använda Internet i en mobil värld medan infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer att tala om hur regeringen ser på tillgången till bredband i Sverige.

  Moderator: Danny Aerts, vd .SE

  Kongresshall A

  Ljudinspelning


  Cultural agoraphobia

  We have a bias – cultural agoraphobia – that makes us unduly skeptical of open networks, systems and methods of production. This talk will explore what that bias might mean for the future of our Internet policy and for the intellectual property rights that shape our culture and our science.

  James Boyle är professor i juridik vid Duke Law School i USA. Han har skrivit en rad böcker om upphovsrätt och är även medgrundare till Creative Commons-organisationen.


  Information Security – where computer science, economics and psychology meet (Canceled)

  We used to think of security failure as a technical problem, but we're now realising that economics and psychology matter too. Systems often fail because the people who could fix them don't pay the full costs of failure. And as software gets better, attackers target the users instead. Security engineers need to think more about incentives, and deception. This makes our trade even more fun!

  Ross Anderson är professor i Security Engineering vid Cambridge-universitetet i England, där han specialiserar sig på ett ekonomiskt perspektiv på informationssäkerhet.


  Nu startar marschen ut ur telefonjackssamhället

  I många länder världen över pågår flykten från den fasta telefonin för fullt. Nu har den kommit till Sverige, och det är mobila lösningar kombinerat med lågkonjunkturen som driver på utvecklingen.

  Peder Ramel är koncernchef hos mobiloperatören 3 i Sverige. (presentation)


  Tillgången på bredband

  Åsa Torstensson är infrastrukturminister

 • 10.30 Kaffe, poster sessions, utställning
 • Läs vidare  om poster sessions och utställningen här.

 • 11.00 Internet för alla
 • Användarens möte med Internet har många dimensioner och det finns flera svar på frågan varför någon inte är ansluten till nätet. Seminariet beskriver goda exempel och satsningar för rekrytering av nya Internetanvändare och ökad användarnytta. Seminariet vänder sig till dig som vill få en djupare inblick i arbetet runt Internet för alla. Vad kan göras för att rekrytera de som ännu inte sett möjligheten med nätet?

  Moderator: Christer Marking (inledning)

  Kongresshall A

  Ljudinspelning


  Så har vi fått tiotusentals företagare att tjäna pengar på IT – samtidigt som regeringen spar miljarder

  Regeringen säger sig vilja spara fyra miljarder på att införa e-fakturor. Det kräver i så fall en ökad e-kompetens hos företagen som ska skicka dessa fakturor. Möt sju års arbete där 10 000 företagare har utbildats till ökad e-kompetens!

  Caroline Schmidt, IT-Rådgivarna Gävleborg (presentation)


  Är alla språk lika på Internet?

  För att kommunicera i dagens mångkulturella samhälle behöver vi ta hänsyn till en mångfald av språk och språkliga behov. Utvecklingen av nya medier och hjälpmedel gör att vi kan möta de behoven på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Några exempel är punktskriftsskärm, textuppläsning, språkkontroll och automatisk översättning. Frågan är bara hur långt vi är villiga att gå för att ge alla någorlunda lika villkor att använda sina språk på Internet?.

  Rickard Domeij, Språkrådet (presentation)

  TioHundra fokuserar på att hitta metoder att ge äldre tillgång till Internet.

  Karin Thalén och Göran Bergh, TioHundra i Norrtälje (presentation)

  Genom att rekrytera och utbilda handledare sprider vi Internetkunskapen bland invandrarna.

  Abdulkader Habib, rektor Kista Folkhögskola

  Värmdöprojektet

  Andi Kravljaca, Värmdö kommun (presentation)

  Fler vuxna i ungas nätvardag

  Kristina Axén-Olin, ordförande Surfa Lugnt (presentation)

 • 11.00 Paneldiskussion: Teknik, säkerhet och integritet
 • I detta eviga Sisyfosarbete – säkerhet – där så många krafter verkar mot varandra, vem borde lyssna på vem, och varifrån kommer kraven? Allt går att göra med teknik, allt går att reglera med juridik, men vad ska ha företräde? I vilken utsträckning krävs det rättsregler för att skapa säkerhet? När kan säkerhet åstadkommas utan rättslig uppbackning?

  Hur bör eventuell lagstiftning utformas för att vara effektiv? Behövs det lagstiftning för att motverka allt för omfattande säkerhetslösningar, till exempel loggning eller identifieringslösningar?

  Moderator: Daniel Westman, Institutet för rättsinformatik vid Stockholms Universitet

  Kongresshall B

  Ljudinspelning


  Paneldeltagare:

  • Stefan Görling, KTH/SNUS
  • Fredrik Ljunggren, Kirei
  • Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå
  • Helena Andersson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
  • Stefan B Grinneby, Sitic
  • Anna Hörnlund, Datainspektionen
  • Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå
  • Rose-Mharie Åhlfeldt, Skövde Universitet
 • 11.00 Sociala medier ur nyhetsperspektiv
 • Sociala medier har av vissa hyllats som nyhetsmediernas framtid, av andra som deras undergång. Utomlands driver exempelvis CNN utvecklingen hårt och använder regelbundet Twitter och andra sociala medier som en viktig nyhetskälla vid stora händelser och som en viktig kanal för tittarinteraktion. I Sverige fnyser många journalister åt sociala medier som oseriösa.

  Moderator: Annika Lidne, Disruptive Media

  Rum 202

  Ljudinspelning


  Tre talare ger oss olika vinklar på sociala medier som nyhetskälla och för läsarinteraktion.

  Martin Jönsson, redaktionschef, Svenska Dagbladet (presentation)

  Sandra Jakob, webbredaktör Helsingborgs Dagblad (presentation)

  Anders Olofsson, chef för digitala medier SDS-koncernen (presentation)

 • 11.00 Mobil marknadsföring
 • Mobilen är en personlig hjälpreda som vi alltid har med oss. Samtidigt ses de uppkopplade mobilerna som en av de största framtida marknadsföringskanalerna. Såväl företag som organisationer och myndigheter har insett värdet, och nu är frågan hur den mobila marknadsföringen kommer se ut, och vilka integritetskrav som ställs.

  Moderator: Antoni Lacinai, Comiendo Communications

  Kongresshall C

  Ljudinspelning


  Fredrick Tallroth, Senior Manager Interactive Marketing, Absolut Vodka

  Joel Bergqvist, Konceptutvecklare, Daytona Communication (presentation)

  Johanna Johansson, Affärsutvecklare Telenor/Styrelseordförande IAB Sverige

  Jimmy Nordbeck, Marketing Director, Golden Gekko (presentation)

  Katarina Chowra, CEO, Manna från himlen (presentation)

  Fredrik Nyström, Founder, Plusfoursix

 • 11.00 Revision av e-komdirektivet
 • EU-kommissionen har sedan flera år planerat en revidering av de direktiv som reglerar elektronisk kommunikation (mest kända som ”telekompaketet”). Revideringen skulle ha ägt rum under våren 2009 men arbetet körde fast i oenigheter. Detta seminarium vill visa vad förändringarna i telekompaketet kan innebära för den enskilde. Det exakta innehållet beror i hög grad på vad som händer inom EU fram till och med oktober.

  Moderator: Mikael von Otter, näringspolitisk expert IT och telekomföretagen

  Rum 307

  Ljudinspelning


  Behandlingen i parlamentet

  Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker (M)

  Telekompaketet – fakta om ämnet och om processen

  Ett tjänstemannaperspektiv på revideringen av telekompaketet. Vad var det egentligen som hände under behandlingen av ärendet, och vilken betydelse har det?

  Kristian Viidas, Näringsdepartementet (presentation)

  Telekompaketet ur en operatörs perspektiv

  Stefan Backman, Tele2 (presentation)

  Nätneutralitet

  Christopher Kullenberg, Juliagruppen

 • 11.00 De viktigaste toppdomänerna i Sverige
 • Företrädare för de största toppdomänerna i Sverige diskuterar utvecklingen på den svenska domännamnsmarknaden.

  • Hur ser tillväxten ut? Varför växer inte .com lika kraftigt? Varför minskar antalet .eu-domäner?
  • Vilka faktorer är viktigast vid val av domännamn?
  • Vad är det som gör att kunden väljer en viss toppdomän?

  Moderator: Danny Aerts, vd .SE

  Rum 300

  Ljudinspelning


  .eu in Sweden and beyond

  About 3 million .eu domain names have been registered since 2006, when this top-level domain became available to residents of the European Union. This presentation explores the unique value of .eu to European business and traces the role of .eu in Sweden and elsewhere.

  Asta Mineikyte, Eurid (presentation)


  Domain Name Industry Overview

  Mike Davies, Verisign (presentation)


  .NU är bättre än sen

  Bill Semich, .nu (presentation)


  Så går det för .se-domänen

  Danny Aerts, .SE (presentation)

 • 12.30 Lunch, poster sessions, utställning
 • Läs vidare  om poster sessions och utställningen här.

 • 13.40 Användarnas integritet
 • Användarnas integritet på nätet är ständigt lika aktuell. Relationen till staten är den fråga som fått störst uppmärksamhet i såväl media som i bloggosfären i och med den så kallade FRA-lagen och det europeiska trafikdatalagringsdirektivet. Men frågan om användarnas integritet är mer komplex än så.

  En uppkopplad människa avger elektroniska spår i allt från kollektivtrafiken, till inköpen i mataffären till osynliga RFID-etiketter. Bilden kompliceras av de snabbt framväxande positionsbaserade tjänsterna, ofta med hemvist i mobiltelefonen.

  Seminariet vänder sig till dig som vill få en fördjupad bild av hot och möjligheter för den personliga integriteten på nätet.

  Det här seminariet webbsändes och kan nu ses i efterhand här.

  Moderator: Nicklas Lundblad, Google

  Kongresshall A

  Ljudinspelning


  Datainspektionen – En rättsvårdande myndighet i upplevelsebranschen

  Göran Gräslund, generaldirektör Datainspektionen (presentation) (debattartikel)


  Integritet på nätet

  Jon Karlung, vd Bahnhof (presentation)


  Personlig integritet, en svajig rätt att få vara ifred

  Markus Bylund, forskare SICS (presentation)


  Isobel Hadley-Kamptz, frilansskribent, Juliagruppen

 • 13.40 Säkerhet i den mobila världen
 • Obehöriga ska inte kunna komma åt någon information som de inte ska ha, medan behöriga måste komma åt all information de ska ha. Användningen av mobiltelefoner, bärbara datorer eller handdatorer är något som inte går att stoppa, och det går heller aldrig att skydda sig från förlust av utrustningen, men vad finns det för möjligheter att skydda informationen, till.exempel genom kryptering av trafik och spärr av utrustning som misstänks ha hamnat i orätta händer?

  Moderator: Fredrik Ljunggren, Kirei

  Kongresshall B

  Ljudinspelning


  Krypto för mobila system

  Hur lätt är det för gemene man att avlyssna GSM-trafik?

  Thomas Johansson, professor Lunds Tekniska Högskola (presentation)


  Säker synk av e-posten

  NCC har på ett billigt sätt möjliggjort för sina anställda att synkronisera e-posten till mobiltelefoner. Vi ville åstadkoma detta utan att investera stora summor i ett komplett managementsystem samtidigt som synkroniseringen måste vara säker. Jag kommer att beskriva den lösning vi valde och som till stor del utvecklades utifrån NCC:s önskemål.

  Anders Eklind, System Manager, NCC (presentation)


  Nödsamtal över IP

  När allt fler telefonsamtal skickas över IP och Internet istället för över de klassiska telefonnäten behövs nya sätt att ansluta nödcentraler och andra för samhället viktiga funktioner. Hur uppnår man god redundans för samhällskritiska tjänster? Hur hanterar man nödsamtal samtidigt som man motstår distribuerade överlastningsattacker? Vågar du ringa 112 över Skype?

  Nils Weidstam, konsult (presentation)

 • 13.40 Copyright, a conversation with James Boyle
 • Professor James Boyle elaborates on some issues raised in his keynote speech, and participates in a conversation with Swedish copyright experts.

  Moderator: Daniel Westman, Institutet för rättsinformatik vid Stockholms Universitet

  Rum 202

  Ljudinspelning


  James Boyle, professor and founder of Creative Commons

  Mathias Klang, Creative Commons Sweden

 • 13.40 4G - mobilnät med fiberfart
 • Redan nästa år kommer mobilnät med 4G att vara i drift i bland annat Stockholm. Det mångdubblar topphastigheten för Internet via mobilnäten till 100-150 Mbit/sekund. Målet på sikt är att LTE-tekniken ska klara upp till 1 Gbit/sekund. Vad innebär detta för hur vi kommer att använda Internet? Hur kommer system med kvalitetsgaranterade gräddfiler till Internet att användas av mobiloperatörerna? Och vilken plats har wimax-tekniken som en alternativ 4G-teknik?

  Moderator: Antoni Lacinai, Comiendo Communications

  Kongresshall C

  Ljudinspelning


  Martin Ljungberg, Ericsson

  Lars Åke Norling, VD, Telenor (presentation)

  Patrick Lund, Founder, Hulu

 • 13.40 Vad IPv6 gör för säkerheten
 • Bytet av nätprotokoll från IPv4 till IPv6 ställer nya frågor till alla som sysslar med säkerhet. Gamla kunskaper om adressöversättning och brandväggsinställningar, som bygger på tjugo års samlade erfarenheter av att driva säkra nätverk, måste kompletteras.

  Under seminariet diskuteras om en uppgradering till IPv6 för med sig några nya säkerhetsproblem och vilka lösningar som i så fall finns.

  Moderator: Jörgen Eriksson, .SE

  Rum 307

  Ljudinspelning


  SKA v6, säker igångsättning av det nya Internetprotokollet IPv6.

  • Finns det utrustning för att bygga säkra IPv6-nät?
  • Vilka nya krav ställs när man implementerar IPv6?
  • Hur kommer jag igång med IPv6 enkelt och säkert?

  Torbjörn Eklöv, Stadsnätsföreningen (presentation)


  IPv6, operatörer och brandväggar

  .SE har tillsammans med leverantörer och SNUS-medlemmar testat hur IPv6-stödet fungerar i brandväggar. Vidare har vi kollat status hos teleoperatörer och tjänsteleverantörer angående IPv6. Här presenterar vi resultaten och några saker man kan lära sig.

  Håkan Lindberg, B3IT (presentation)


  Risker med IPv6-tunnling

  Hasain Alshakarti, konsult Truesec (presentation)

 • 13.40 Dispute resolution in different TLD:s
 • Disputes over domain names are as ancient as domain names themselves. .SE has had its dispute resolution process (ATF) in place since 2003, other top-level domains have chosen different solutions.

  This seminar highlights a few different procedures for dispute resolution and discusses pros and cons for each of them.

  Moderator: Elisabeth Ekstrand, jurist .SE

  Rum 300

  Ljudinspelning


  Transparency, efficiency, cost and fairness issues in UK Domain Name ADR

  Registration in .uk is very quick, easy and cheap. As a result, the system suffers some abuse by a small minority. Nominet provides its own ADR procedure which allows rights holders to file a complaint for free using an entirely online service. However in the event that an amicable resolution cannot be achieved, an independent expert is appointed by Nominet, and the cost is borne entirely by the complaining party. Given that the complaining party is generally the victim in these cases, what should registries do to help, which will not overly complicate the process or make it liable to gaming or other abuse?

  Nick Wenban-Smith, General Counsel, Nominet (.uk) (presentation)


  ADR according to WIPO (using the UDRP)

  The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) was introduced ten years ago, adopted by ICANN at the initiative of WIPO. Since December 1999, WIPO has administrated over 15 000 proceedings under the UDRP or UDRP-related policies. Petter Rindforth, WIPO Panelist since 2000, explains how the process works and how it will be improved.

  Petter Rindforth, Fenix Legal (presentation)

 • 15.10 Kaffe, poster sessions, utställning
 • Läs vidare  om poster sessions och utställningen här.

 • 15.30 Schyssta mötesplatser på nätet
 • Internet vimlar av mötesplatser för barn och unga – nätet är dagens ungdomsgård. Ungdomar har varit vägledande när det gäller att ta till sig sociala medier, att umgås och uttrycka sin personlighet via nätet är för dem en självklarhet. Är det dags för vuxna att sluta dela in verkligheten i det som sker på nätet och i det ”verkliga” livet, och istället möta barn och unga där de faktiskt är? Vilken ny kunskap och vilka metoder behövs då? Och vem tar ansvar för vad som händer på de digitala ungdomsgårdarna?

  Moderator: Åsa Avdic, producent och programledare Sveriges Radio

  Kongresshall A

  Ljudinspelning


  Presentation av rapporten Ungar & Medier, med fakta om barns och ungas medievanor.

  Karin Larsson, informatör, Medierådet (presentation)


  Presentation av rapporten Barnen, BRIS och it 2009

  Rapporten undersöker ungas kontakter med BRIS om frågor och problem kring livet på nätet. Rapporten är en del av den EU-finansierade kampanjen Det unga internet som drivs av Medierådet i samverkan med BRIS. BRIS berättar också om hur man arbetar med att ge stöd till unga via webben.

  Thomas Jonsland, projektledare för BRIS-chatten (presentation)


  Presentation av Datainspektionens framtagna riktlinjer för ungdomssajter

  Riktlinjerna har tagits fram med hjälp av flera svenska ungdomssajter men bygger också på Datainspektionens egna erfarenheter av klagomål från personer som blivit kränkta på Internet. Riktlinjerna är tänkta att hjälpa såväl stora som små sajter att ta fram väl utformade användarvillkor och bra rutiner för hantering av klagomål.

  Ulrika Andersson, Datainspektionen (presentation)


  En ungdomspanel medverkar och diskuterar kring ämnet.

 • 15.30 Spårbarhet i loggar och system
 • Flera gånger varje år sker ett stort antal allvarliga intrång hos företag och myndigheter i Sverige och världen över. Någon tillförlitlig statistik på området finns inte och alla pratar om stora mörkertal. Säkerhetsexperterna pratar om vikten av spårbarhet, men vad händer med spåren, hur används de när de behövs? IT Forensics används vid utredning av IT-brott och IT-säkerhetsincidenter. Hur går det till och vad behöver man kunna?

  Moderator: Stefan B Grinneby, Sitic

  Kongresshall B

  Ljudinspelning


  Visibilitet i en Digital Värld

  Den digitala världen erbjuder ingen naturlig insyn. Den saknar en naturlig förmåga att åskådliggöra sig själv och den aktivitet som pågår där i. Detta får konsekvenser för hur vi bedömer vår egen hotbild, hur vi hanterar och spårar incidenter och hur vi tar till vara på erfarenheter och historia. Denna presentation belyser möjligheterna med loggar som informationskälla, hur vi utvinner dess värde och hur vi operationellt sett integrerar dessa tillgångar i vår vardag.

  Roger Lindblom, Alinda Projektstyrning (presentation)


  Om IT-forensik och datautvinning

  En inblick i vilka osynliga spår vi lämnar efter oss när vi använder datorer till vardags och i arbetet. Vilken information sparas i ett system utan att man ber om det, och hur kan den utvinnas?

  Mattias Wecksten, Högskolan i Halmstad (presentation)


  Loggar = Spårbarhet?

  • Hjälper eller stjälper loggar utredningar?
  • Finns det andra hot mot att kunna slutföra utredningar?
  • Vad bör man göra för att underlätta utredningen?

  Paul Pintér, Länskriminalpolisen i Stockholm (presentation)

 • 15.30 Distribution – från tryckeri till API
 • I över 500 år har distributionen varit en central del av det som vi kallar medier. Oavsett om det handlat om miljoninvesteringar i tryckpressar eller sändningsrätter så har de varit trånga sektorer som tillåtit de traditionella mediehusen att växa fram. Men Internet förändrar allt. När vem som helst kan distribuera sina alster via nätet, till ingen eller liten kostnad, ritas kartan om radikalt.

  I England har dagstidningen The Guardian gått hela vägen och öppnat upp för vem som helst att plocka deras data och bygga sin egen tjänst. Man pratar om Open Platform, man pratar om the Programmable Newspaper. Det är en fantastisk utveckling, och Guardian kommer till Stockholm för att berätta om den.

  På seminariet möter vi också de piggaste svenska gammelmedia-rävarna som berättar om hur vi här hemma ska ta oss från tryckeri till API.

  Detta seminarium webbsändes och finns nu att se i efterhand här.

  Moderator: Joakim Jardenberg, Mindpark

  Rum 202

  Se seminariet på Youtube


  Making newspapers mutual: Guardian Open Platform

  Describing how The Guardian is using API:s, frameworks and tools to build a "Mutualised" newspaper. As we move towards the real-time and social web, industrial-era style newspapers simply ported to the web make increasingly less sense. At The Guardian, we have been thinking and working towards a "mutualised newspaper".

  Chris Thorpe, Developer Advocate at The Guardian (London)


  Bo Hedin, pionjär på Aftonbladet.se på 1990-talet

  Charlotta Friborg, Dagens Nyheter, chef för DN online

  Morris Packer, Bonniers/TV4

 • 15.30 Mobilen som mediekanal
 • Fördelarna med mobilen som mediakanal jämfört med datorn är uppenbara: vi har den alltid i fickan, ständigt med access till Internet. De stora skärmarna på Iphone och andra nya mobiler har givit mediakonsumtion i mobilen en skjuts, och i takt med att bredbands-internet för mobilen nu blir billigt öppnas en marknad för bland annat streamingtjänster med musik och tv/video.

  Moderator: Antoni Lacinai, Comiendo Communications

  Kongresshall C

  Ljudinspelning


  Andreas Liffgarden, Spotify

  Johan Brandt, Mobilchef Dagens Nyheter (presentation)

  Per FT Nilsson, affärsutvecklare (presentation)

  Alex Jonsson, grundare, Mobile Sorcery (presentation)

  Johan Rosén, Affärsutvecklingschef, street media 7

 • 15.30 Panel: Utmaningarna
 • Vilka är de kommande stora policyfrågorna? Förra årets succétrio med praktiska Internetvisionärer, nu utökad till en kvartett, kommer igen och diskuterar vad vi kan vänta oss av framtiden.

  Moderator och meddebattör: Nicklas Lundblad, vice vd Stockholms Handelskammare

  Rum 307

  Ljudinspelning


  Paneldeltagare

  Jan-Erik Ramberg (ersätter Kurtis Lindqvist)

  Johan Hallsenius, chefredaktör Computer Sweden

 • 15.30 Utmaningar på webbhotellmarknaden
 • Hur ser framtiden ut för de svenska webbhotellen? Med fler utländska aktörer och molnbaserade tjänster är framtiden för de traditionella webbhotellen osäker. Hur ser några av de största aktörerna, både i och utanför Sverige, på framtiden och dess utmaningar och möjligheter?

  Moderator: Martin Persson, Internet World

  Rum 300

  Ljudinspelning


  Paneldeltagare

  Jonas Gustafsson, Ballou

  Jonathan Gabor, Surftown

  Johan Christenson, City Network

  Anders Aleborg, Binero

 • 17.00 Paus, poster sessions, utställning
 • Läs vidare  om poster sessions och utställningen här.

 • 17.15 Hot Spot: Skolan på 2000-talet
 • Hur kan .SE främja en långsiktigt positiv utveckling och användning av Internet i Sveriges skolor? Är webbpubliceringen en viktig digital kompetens? Vad är skillnaden mellan elevstyrda och lärarstyrda webbprojekt? Hör lärare och elever som tävlade och vann i Webbstjärnan 2009 berätta om skolans användning av Internet. Hur bra är den digitala kompetensen i våra skolor – egentligen?

  Under läsåret 08/09 erbjöds svenska gymnasieskolor tillgång till webbaserade verktyg, support, kurser och utbildningsmaterial kring hur man bör skriva för webben, publiceringsverktyg, upphovsrätt, yttrandefrihet, integritetsfrågor med mera.

  Webbstjärnans syfte var att elever i den svenska skolan skulle få goda kunskaper i att använda Internet för att publicera eget innehåll och sprida meningsfulla budskap. Tävlingen engagerade närmare 4 000 elever i 769 lag från hela Sverige. Men nådde .SE målet?

  Inledningsvis talar professor Kristina Höök som myntade begreppet Datorslöjd. Hon kommer att berätta om sin syn på skolan och ge en bild av framtida utmaningar och möjligheter när det mobila livet erövrar skolan.

  Denna hot spot filmades och finns att se på .SE:s YouTube-kanal.

  Kongresshall A

  Ljudinspelning


  Medverkande
  Pernilla Rydmark, .SE
  Kristina Alexanderson, Enskilda Gymnasiet Stockholm
  Kristina Höök, professor vid DSV, Stockholms universitet
  Elever från Webbstjärnan 2009

 • 17.15 Hot Spot: Vad ska vi göra med e-posten?
 • Under 2008 bjöd .SE in svenska högskolor och universitet att ansöka om bidrag till forskningsprojekt om tillförlitlig e-post. Tre projekt har startats, på Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola samt Linköpings universitet. De tre skolorna kommer här kort att presentera sig och sina projekt.

  Moderator: Jörgen Eriksson, .SE

  Kongresshall B

  Ljudinspelning


  Medverkande

  Anton Borg, Blekinge tekniska högskola:  Illasinnad mjukvara
  Farnaz Moradi, Chalmers: Nätbaserade spamskydd
  David Byers, Linköpings universitet: Ett öppet, distribuerat, decentraliserat, säkert och robust spamskydd

 • 17.15 Hot Spot: Nät och samtal III
 • Diskussionen om nätneutralitet är hittills varit något främmande och fjärran för oss i Sverige. Vi har varit vana vid att vi haft obegränsad tillgång till ett “riktigt Internet”. Det tycks som att detta kan vara på väg att ändras.

  Hur gör vi för att värna det Internet vi hittills varit vana vid?
  Hur gör vi för att undvika begränsningar och blockeringar av nätet?

  Juliagruppen och Open Internet bjuder in till samtal om vikten av det öppna nätet.

  Detta seminarium webbsändes och finns nu att se i efterhand här.


  Medverkande

  Marcin de Kaminski, Juliagruppen
  Victor Möller, Open Internet

 • 17.15 Hot Spot: Möt en guru
 • Nätverksföreningen Snus bjuder in till en tekniktung diskussion med några av dagens konferenstalare. Överraskningsgäster utlovas, och under seminariet kommer Snus också att tillkännage vinnaren av föreningens årliga IP-pris.

  Moderator: Niklas Gerdin, ordförande Snus

  Kongresshall C

  Ljudinspelning

 • 17.15 Hot Spot: Är din ISP redo för IPv6?
 • Den som vill framtidssäkra sitt företags nätverk genom att redan nu skaffa sig en IPv6-anslutning har inte mycket att välja på. Konsultföretaget Certezzas genomgång av Internetoperatörer på den svenska marknaden visar att färre än en tredjedel av dem kan erbjuda fungerande IPv6-anslutningar idag.

  Rum 307

  Ljudinspelning


  Medverkande

  Thomas Nilsson och Carl Ljungqvist, Certezza (presentation)

 • 17.15 Poster sessions
 • Affischsessionerna fortsätter ända fram till middagen. Du kan läsa vidare  om poster sessions och utställningen här.

 • 18.00 Middag
 • Alla deltagare på Internetdagarna är välkomna att utan kostnad delta i kvällens mingel och middag, som hålls på restaurang Bon Palais i Folkets Hus bottenplan. Ange vid anmälan om du planerar att delta.