Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Molly Wright Steenson

Molly Wright Steenson är designer, författare och internationell föredragshållare. Hennes arbete är inriktat på skärningspunkten mellan design, arkitektur och artificiell intelligens.

Sedan 1994 har Molly Wright Steenson varit internetpionjär och arbetat med banbrytande designstudior, konsultfirmor och företag inom Fortune 500.

Hon är författaren bakom den kommande boken Architectural Intelligence: How Designers and Architects Created the Digital Landscape (ung. Arkitektonisk intelligens: Hur designer och arkitekter skapade det digitala landskapet), som handlar om den radikala historien bakom hur artificiell intelligens har påverkat design och arkitektur och hur den har lagt grunden till samtida digital design.

Läs vår intervju med Molly Wright Steenson här.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Keynote-sessions


kl. 09:00 i A1