Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Christoffer De Geer V.VD BTCX

Christoffer De Geer är Vice VD för BTCX, Sveriges största växlingsbolag för digitala valutor. Han arbetade tidigare på XBT Provider vilket lanserade världens första bitcoininstrument på börsen och har varit aktiv inom industrin sedan 2013. Som ekonom och bitcoinintresserad finner du ofta Christoffer debatterandes diverse ekonomer och bankirer i bitcoin och blockkedjans validitet.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Bitcoin – en disruptiv teknik


”Bitcoinmässa” – Välj ditt spår bland olika workshops kl. 14:00 i BAR 4