Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Linus Dunkers Founder BTC Sweden

Bitcoinentusiast sedan 2014, och har byggt upp en av Sveriges största verksamheter inom mining av kryptovaluta.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Bitcoin – en disruptiv teknik


”Bitcoinmässa” – Välj ditt spår bland olika workshops kl. 14:00 i BAR 4

tidigare år:

22 Nov 2016

Bitcoin och Blockchain


Bitcoinmässa och workshops