Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Ludvig Öberg Medgrundare av Safello & Svenska Bitcoinföreningen

Ludvig är medgrundare av Safello, Svenska Bitcoinföreningen och Satoshi Square Stockholm. En av Veckans Affärers topp 101 Supertalanger 2016 med över fem års erfarenhet inom Bitcoin och blockchain. Han jobbar just nu med Lantmäteriets projekt för att se hur man kan använda blockchaintekniken för att digitalisera överföring av egendom.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Bitcoin – en disruptiv teknik


Hur bitcoin startade och varför det har så stor betydelse kl. 10:30 i BAR 4
”Bitcoinmässa” – Välj ditt spår bland olika workshops kl. 14:00 i BAR 4