Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Mats Henricson Datakonsult

Programmerare, främst i Java/Scala, även intresserad av NoSQL-databaser och teknikscouting. Ordförande i Svenska Bitcoinföreningen.

Talar på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Bitcoin och Blockchain


Bitcoinmässa och workshops
Expertpanel 1 – Bitcoin idag och de hetaste trenderna

Paneldeltagare på:

Måndag 20 Nov

Bitcoin – en disruptiv teknik


Svenska Bitcoinrapporten & förväntan 2018 kl. 16:15 i BAR 4