Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Måndag 19 Nov
Artificiell intelligens: Det nya gränslandet Arrangör AddAI

Vi deltar alla på en resa mot ett nytt gränsland där människor och artificiell intelligens existerar sida vid sida. Vilka regler ska vi förhålla oss till där? Vad kan artificiell intelligens göra? Vad bör det göra?

Välkommen till en dag av föreläsningar, diskussioner och paneler om detta nya gränsland. Vi kommer diskutera vad AI kan göra idag och imorgon. Praktiska tillämpningar. De juridiska konsekvenserna och hur människa och AI kan arbetar tillsammans på ett konstruktivt sätt. Vi kommer diskutera hur AIs påverkar arbetsmiljö, arkitektur, hållarbarhetsfrågor, etik och delar av vårt samhälle som har potential att förändras för alltid.

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Ed Cooke

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Catheryn Posey

  Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch. Hon är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att förändra kulturen inom teknikvärlden så att den blir lika mångfacetterad som resten av världen. För närvarande är Posey teknisk chef och huvudansvarig för framväxande teknik hos Capital One. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats C3 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Vad är AI idag – och imorgon? Läs mer

Använder du ordet AI utan att veta vad det betyder? Är det en term att beskriva smarta algoritmer eller är det något mer? Vad kan AI göra idag och vad kan det kanske göra imorgon? Vi spenderar en timme med Microsofts teknik och säkerhetschef, får liverapportering från Indien om vad som händer internationellt inom AI och diskuterar möjligheter och begränsningar samt effekter på vårt samhälle.

Talare

Plats C3 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

AI i praktiken – tillämpningar och användningsområden Läs mer

Kom och se olika exempel på användandet av AI. Zalando är en av världens största e-handelsbutiker, hur tänker de kring personalisering med hjälp av data? Hur kan man använda ”cognitive computing” för att automatiskt hitta personuppgifter, hur använder Försäkringskassan och Uppsala AI och hur kan hårdvara vara en del av lösningen?

1. Markus Bylund, Strategichef IT och digitalisering, Uppsala kommun
2. Caroline Carlqvists, Zalando
3. Karl-Oskar Brännström, Aigine
4. Andreas Henningsson, Försäkringskassan
5. Leif Nordlund, Nvidia

Moderator(er)

Panel

 • Markus Bylund   Strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun

  Markus är strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling. Läs mer

 • Karl-Oskar Brännström   VD för Aigine AB

  Karl-Oskar är jurist, entreprenör och VD för Aigine AB. Han brinner för digital processutveckling och att med modern teknologi uppnå både högre flödes- och resurseffektivitet.
  Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark

  När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. Läs mer

Plats C3 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Människan och AI – tillsammans Läs mer

När AI tar över allt fler uppgifter från oss människor så finns det en uppenbar risk att vi känner oss hotade. Det finns dessutom ett stort antal etiska frågeställningar kopplade till AI runt värderingar, säkerhet, rättvisa och transparens. Frågorna kan sammanfattas till: Hur ska vi egentligen leva tillsammans med allt intelligentare maskiner?

Moderator(er)

 • Rebecka Cedering Ångström

  Rebecka Cedering Ångström är forskare vid Ericsson Consumer and Industry Lab, en forskningsenhet vid Ericsson Research som studerar hur Informations- och kommunikationsteknikers (ICT) påverkan på samhälle, Industri och människor.

  Läs mer

Panel

 • Fredrik Heintz   Docent

  Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med mer än 120 doktorander, medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI. Läs mer

 • Stefan Larsson

  Stefan Larsson är jurist och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, och programchef för det digitala samhälletprogrammet på tankesmedjan Fores. Han är disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering och hans forskning är inriktad mot digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser från ett rättsligt, socialt och samhälleligt perspektiv. Detta inkluderar behovet av tillit och transparens på datadrivna marknader, som i handelns användning av kunddata, eller gällande rättsliga, sociala och normativa utmaningar inom utveckling och användning av artificiell intelligens. Stefan är även medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd. Läs mer

 • Mikael Anneroth   Expert Human & Society perspective of ICT, Ericsson Research

  Mikael Anneroth holds an expert position within Ericsson Research in Sweden. At Ericsson, he is studying the use of ICT and communication systems from the human and society perspective doing exploratory work in new service concept areas including sustainability aspects. Special interest is given to Artificial Intelligence and Smart Sustainable Cities. Mikael has been working with the impact of digitalisation, user experience issues and interaction design for mobile and fixed communication systems at Ericsson since 1995. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats C3 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Digitala personer – en ny rättsfigur? Läs mer

Det finns redan ett antal exempel på där man börjat diskutera rättigheter för AI system. Roboten Sophia blev förra året tilldelad det första saudiska medborgarskapet för en robot. I rättssystemen idag så finns det en uppdelning mellan juridiska och fysiska personer där fysiska personer är människor. Är det dags att introducera en tredje rättsfigur kanske – digitala personer?

Moderator(er)

Panel

 • Markus Bylund   Strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun

  Markus är strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling. Läs mer

Mingel