Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Måndag 19 Nov
Från inspiration till innovation Arrangör Hello Future

Teknikutveckling, framtidsspaningar och trendrapporter i all ära, men hur går ni från inspiration till innovation? Det här temaspåret handlar om hur ni strukturerar innovationsarbete för att få högre tempo och påtagliga resultat.

Du har hört om digitaliseringens framfart, tagit del av tekniktrenderna. Ni har haft diskussionerna, samlat idéerna. Men sen då? Just där känner sig allt för många organisationer handlingsförlamade. Hur ska ni gå från inspiration och idéer till faktiskt innovation som ni implementerar och får effekter av?

Det här spåret ger handlingskraft och metodik, inte mer idéer och inspiration. Vi kommer att titta på hur ni skapar struktur för och driver upp takten i innovationsarbetet. Vi angriper frågor som:

● Hur får vi plats i kalendern för att testa nya idéer?
● Hur balanserar vi effektivisering och innovation?
● Hur kommer vi snabbare framåt?

Bland många verktyg du kommer ta med dig, står innovationssprinten i centrum – en tydlig och kraftfull metod för att på fem dagar jobba fram, testa och utvärdera innovativa idéer.

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Ed Cooke

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Catheryn Posey

  Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch. Hon är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att förändra kulturen inom teknikvärlden så att den blir lika mångfacetterad som resten av världen. För närvarande är Posey teknisk chef och huvudansvarig för framväxande teknik hos Capital One. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Moderator(er)

 • Beata Wickbom

  Beata Wickbom är moderator, föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation. Hennes styrka är att involvera publiken och se till att skapa äkta interaktivitet mellan scen och publik. År 2016 var hon nominerad till Årets Moderator. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Från inspiration till innovation – varför är vi här idag? Läs mer

Innovation behöver inte vara svårt, men för många innebär det nya sätt att arbeta än man är van vid. Så varför är innovation viktigt, och hur sänker man tröskeln för att komma igång och få upp farten?

Talare

 • Leif Rehnström   VD, Hello Future

  Leif Rehnström är VD på digitala transformationsbyrån Hello Future som finns i Skellefteå och Stockholm. Han hjälper i sin vardag företag och organisationer att bygga upp digital kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Att leda förändring i en framgångsrik verksamhet Läs mer

Hur lyckas man som större organisation med att ta fram nya erbjudanden och tjänster? I ett förändrat medielandskap och i en allt mer digital omvärld insåg SVT att de behövde arbeta på helt nya sätt än de traditionellt gjort. Vilka parametrar krävs för ett lyckat förändringsarbete? Malin Ströman berättar om Barnkanalens framgångsrika förändringsprocess steg för steg.

Talare

 • Malin Ströman   Product Manager of SVT Children Interactive

  Som produktchef för SVT Barns onlinenärvaro sätter Malin Ströman siktet för Bolibompa-appen, Barnkanalens videotjänst och för det senaste tillskottet Mixat – en nyhetstjänst för mellanstadiebarn. Med agila metoder, mätning och processledning stöttar hon respektive team i deras målsättning att nå alla barn oavsett t ex ålder, tillgång till skärmsort eller motorisk färdighet. SVT:s vision är att alla barn ska bli ännu lite mer nyfikna och insatta. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Digital transformation hos socialtjänsten i Skellefteå Läs mer

Hur gör man för att fortsätta effektivisera sin verksamhet samtidigt som man rustar sig för framtiden? Kalle Jegers från Hello Future delar med sig av ett konkret exempel på hur socialtjänsten på Skellefteå kommun fått fart på sin digitala transformation genom ​Transformationsmotorn​, en arbetsmodell för att sätta igång och i högt tempo driva på en förändringsprocess.

Talare

 • Kalle Jegers   Ansvarig för designmetodik och användarforskning, Hello Future

  Kalle Jegers är filosofie doktor i informatik från Umeå Universitet och har tidigare forskat och undervisat inom interaktionsdesign och användarupplevelser. Sedan sex år tillbaka arbetar han på Hello Future som ansvarig för insikter och användarforskning.
  Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Tänk stort, börja litet Läs mer

Hur testar man nya innovationer så snabbt, riskfritt och resurseffektivt som möjligt? Sara Wallén är medgrundare till ​Minnemera,​ ett startup och e-hälsotjänst som screenar ditt minne och kognition genom att du gör övningar på en surfplatta. Sara berättar om ​Minnemeras​ uppstartsfas, där teamet metodiskt testat sin lösning i liten skala, för att kontinuerligt kunna lära och förbättra.

Minnemera är ett digitalt verktyg som hjälper läkare och psykologer att följa patienters psykiska och kognitiva värden och hälsa över tid. Genom evidensbaserade och självguidande tester kan vi göra en screening på hjärnans kognitiva förmågor, och bildar på så sätt underlag för diagnos, uppföljning och beslut om vårdinsatser. Dessutom kan vi med testernas resultat upptäcka tidiga tecken på stress- och kognitionsrelaterade sjukdomar som utbrändhet, demens och depression.

Talare

 • Sara Wallén   medgrundare till Minnemera

  Hur testar man nya innovationer så snabbt, riskfritt och resurseffektivt som möjligt? Sara Wallén är medgrundare till Minnemera, ett startup och e-hälsotjänst som screenar ditt minne och kognition genom att du gör övningar på en surfplatta. Sara berättar om Minnemeras uppstartsfas, där teamet metodiskt testat sin lösning i liten skala, för att kontinuerligt kunna lära och förbättra. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark

  När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Från data till action Läs mer

Vad kan vi lära oss av bolag som är ”födda digitalt” och hur jobbar man med digital produktutveckling i ett skede då en ny digital innovation hittat sin marknad och man har tillräckligt mycket kunder och data för att agera och optimera på? Vad är “data” i ett sådant sammanhang, varifrån får man den och hur kan det hjälpa oss att fatta beslut?

Talare

 • Charlotte Andersson   product manager, iZettle

  Charlotte Andersson är konsult inom product management. Hon har jobbat på framstående digitala bolag som Spotify, Lifesum och iZettle. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Innovationssprinten: Från idéer till action på fem dagar Läs mer

Vad finns det för konkreta metoder att använda sig av för att ta fram nya innovationer? Här djupdyker vi i Innovationssprinten som exempel på en strukturerad och effektiv problemlösningsmetod.

Metoden bygger vidare på en process som kallas för Design Sprint, som från början utvecklades av Google och som idag används av organisationer såsom McKinsey, Lego, Virgin, Spotify, Arbetsförmedlingen och FN för att skruva upp takten i innovationsprocesser.

Tove Nyberg och Petter Hanberger jobbar båda med att leda sprintar på Hello Future. De berättar om hur en sprint går till och delar med sig av lärdomar och erfarenheter från två år av sprintar.

Talare

 • Tove Nyberg   service designer, Hello Future

  Tove Nyberg är utbildad på Konstfack i Stockholm och jobbar som service designer på den digitala transformationsbyrån Hello Future. Hon leder innovationsprocesser, workshops och föreläser i service designmetodik. Läs mer

 • Petter Hanberger   Digital Strateg

  Petter Hanberger jobbar med affärsutveckling och innovationsstrategi på Hello Future. Han är utbildad på Beckmans designhögskola och han har tidigare arbetat i ett antal startup-bolag runtom i världen. Bland annat var han med och startade upp MinFarm.se i Jämtland och har även jobbat på Common i Colorado och fintech-giganten TransferWise i London.
  Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Lärdomar från innovationssprinten Läs mer

Johan Lager berättar om sina lärdomar från innovationssprintar och ambitionen och utmaningen att få in design- och innovationsmetodik på bredare front på Tillväxtverket.

Talare

 • Johan Lager   Projektledare och tjänsteutvecklare på Tillväxtverket

  Johan Lager jobbar med strategiskt myndighetsarbete på Tillväxtverket och har varit drivande i att börja testa metoden på myndigheten. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Vad innebär detta för mig i praktiken? Läs mer

Bikupa
Beata Wickbom låter publiken reflektera sinsemellan och bjuder in till diskussion.

Talare

 • Beata Wickbom

  Beata Wickbom är moderator, föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation. Hennes styrka är att involvera publiken och se till att skapa äkta interaktivitet mellan scen och publik. År 2016 var hon nominerad till Årets Moderator. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Hur skapar man rätt förutsättningar för innovation? Läs mer

Som ledare i en organisation behöver man skapa förutsättningar för såväl effektivitet som innovation, men det krävs helt olika förutsättningar för dina medarbetare och samtidigt olika förhållningssätt för dig som ledare. Tyvärr hamnar fokus allt för ofta på effektivitet och i det kortsiktiga perspektivet är naturligtvis det viktigt, men utifrån ett långsiktigt perspektiv behöver balansen bli jämn och mer tid ägnas åt innovation. Anders berättar om hur man förstår vilka förutsättningar medarbetarna har i nuläget och hur man kan förbättra dessa.

Talare

 • Anders Wikström   Entreprenör och senior forskare med doktorsexamen inom Innovation och Design

  Anders stora intresse är att få människor att växa och han försöker befinna sig i olika situationer där han hela tiden kan lära sig nya saker och bidra med sin kunskap. Som forskare är han intresserad av förutsättningar för innovation, det som vanligtvis kallas för innovationsklimat, och han vet hur man kan mäta och analysera detta för att skapa värde för organisationer. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Talare

 • Beata Wickbom

  Beata Wickbom är moderator, föreläsare och expert inom digitalisering, innovation och digital kommunikation. Hennes styrka är att involvera publiken och se till att skapa äkta interaktivitet mellan scen och publik. År 2016 var hon nominerad till Årets Moderator. Läs mer

Mingel