Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Tricia Wang

Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom.

Talar på:

Tisdag 20 Nov

Keynote-sessions


kl. 13:30 i A1 kongresshallen, auditorium, vån 4