Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Vi har vår hemvist i Sverige och ansvarar för internets svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu.

Som allmännyttig organisation driver vi även identitetsfederationer, en säker och skalbar lösning för konto- och lösenordshantering. Dessa skapar förutsättningar för att förenkla arbetet med digitala processer inom vård och skola i Sverige.

Internetstiftelsens urkund slår fast att ett eventuellt överskott ska förbättra stabiliteten i infrastrukturen för internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Vi har en målsättning att kunna investera minst 25 procent av vår omsättning i olika internetutvecklande projekt, år 2016 rörde det sig om cirka 50 miljoner kronor.

Samhällsnytta och ansvarstagande är viktiga ledord i vårt långsiktiga arbete, där vi driver på för en positiv internetutveckling i Sverige. Det är vår uttalade ambition att vår främjande verksamhet ska göra internet i Sverige mer robust, mer stabilt och mer säkert. Våra insatser inom kunskap och analys ska bidra till att göra svenskar till kunniga och medvetna internetanvändare. Vi arbetar för att möjliggöra innovation och driver användningen av internet framåt. Dessutom erbjuder vi digital folkbildning och kunskap, som leder till större förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. För gammal som ung.

Vår vision och våra värderingar

Internetstiftelsen är en öppen och transparent organisation. Vi tycker om och tror på internet, och brinner för att dela med oss av vår kunskap på olika sätt, samtidigt som vi formar vår gemensamma framtid genom att driva internet framåt. Vår förhoppning är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Vi bygger mötesplatser och arrangerar konferenser, såsom Goto 10 och Internetdagarna. Våra evenemang, kurser och utbildningar gör det enklare och roligare för både unga och äldre att förstå och använda internets tjänster. Vårt engagemang inom säkerhetsfrågor, personlig integritet och ett öppet internet gör nätet till en plats där alla kan tillvarata dess möjligheter. Vi mäter och tar fram statistik med tjänster som Bredbandskollen och undersökningen Svenskarna och internet. Vi bidrar till att göra nätets infrastruktur mer stabil och mer säker med tjänster som Zonemaster.

Har du en .se- eller .nu-adress hjälper du oss göra internet bättre. Tack!

 

Internetstiftelsen var med som talare på ett tidigare Internetdagarna