Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Tisdag 21 Nov
Hur kan Augmented och Virtual Reality göra nytta? Arrangör Tar Valley

Hajpen med årets julklapp, verklighetsflykterna, teknologiska naiviteten, oändliga visualiseringsmöjligheter, scenarierna för dystopier och utopier - var finns den egentliga nyttan med Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) i vardagen? Det vill vi undersöka tillsammans med dig. Du som väljer detta spår ska vara beredd på att själv delta i workshops och skapande av dagens innehåll.

Genom denna infallsvinkel vill vi undersöka och involvera dig som deltagare i att hitta verkligt nyttiga sätt och usecase för att använda dessa teknologier som grund för nya perspektiv och inte som påläggskalvar för en i grunden helt annan lösning. Den här dagen vill involvera dig på högsta nivå – från utformning till utförande och arrangören hoppas att du ska få med dig så mycket som möjligt med dig från denna fullspäckade dag där vi laborerar och testar på idéer och prototyper kring dessa teknologier.

Programmet byggs kontinuerligt vidare och blir bättre ju fler tips, idéer och behov vi får in för dess kontinuerliga utformning. Genom att göra så här kan vi tillsammans få ut mer av dagen och den mångfald av perspektiv som du som deltagare kan ta med dig inför och efter denna dag!

Hashtaggar: #IND17VRAR

Plats A1 Språk Svenska Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Sue Gardner

  I år välkomnar vi Sue Gardner till Stockholm Waterfront. Hon är specialrådgivare till Wikimedia Foundation, den ideella organisation som driver Wikipedia. Mellan 2007 och 2014 var hon dess vd och hon har även utsetts av Forbes magazine till en av världens 100 mäktigaste kvinnor. Läs mer

 • Kentaro Toyama

  Kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy har Kentaro Toyama dissekerat åsikten att tekniken ska rädda världen. Hör honom berätta varför människor är effektivare än prylar. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats BAR 5  Permalänk

Utbildning och information i VR/AR – gimmick eller på riktigt? Läs mer

I takt med att tekniken utvecklas förändras vårt sätt att konsumera och ta till oss information. Hur kommer den nya tekniken att påverka dagens klassrum och arbetsplatser? Hur kan vi använda tekniken för att öppna upp och möjliggöra delning av kunskap, utveckling av utbildningar och en ny typ av lärande? Var med och laborera kring hur vi kan med hjälp av VR och AR förnya sättet vi arbetar på med utbildning i Sverige!

Under passet får du som väljer detta spår själv testa och vara med och utforma innehållet. Allt för att du själv förstå hur VR och AR kan användas i din egen verksamhet.

Moderator(er)

 • Mattias Axell   Projektledare

  Processledare under programspåret där han kommer göra sitt yttersta för att du som deltagare ska få utforska, kreera och undersöka hur det går att använda Virtual och Augmented Reality för att skapa riktigt värde för dig och din organisation. Läs mer

Talare

 • Eva Kindlundh   Project Manager

  Eva Kindlundh är en VR/AR-evangelist som brinner för immersive tech. Hon ser det som en ynnest att få vara med om den den fjärde industriella revolutionen som inte bara kommer att förändra vad vi gör utan att kommer att förändra våra beteenden. Läs mer

Plats BAR 5  Permalänk

Underhållning & kultur – Jag var där Läs mer

Underhållning och spel lyfts ofta som användningsområden för AR och VR eftersom det är en bransch som driver på utvecklingen och anammar nya teknologier. Samtidigt kan VR och AR erbjuda helt nya kombinationer av upplevelser kring t.ex. kulturarv och historia. Det finns många intressanta perspektiv med risker och möjligheter samt tillhörande frågeställningar och här vill vi bjuda in dig till att delta i ett.

Hur kan VR och AR hjälpa till att inte bara underhålla utan också erbjuda nya upplevelser kring sådant som tidigare ofta setts som gammalt och mossigt? Vi bjuder in dig till att laborera kring användningsområden kring tema utbildning och kultur.

Under passet får du som väljer detta spår själv testa och vara med och utforma innehållet. Allt för att du själv förstå hur VR och AR kan användas i din egen verksamhet.

Moderator(er)

 • Mattias Axell   Projektledare

  Processledare under programspåret där han kommer göra sitt yttersta för att du som deltagare ska få utforska, kreera och undersöka hur det går att använda Virtual och Augmented Reality för att skapa riktigt värde för dig och din organisation. Läs mer

Talare

Plats A1 Språk English Permalänk

Keynote-session

Talare

 • Primavera de Filippi

  Primavera De Filippi är en internationellt erkänd auktoritet på rättsliga utmaningar och möjligheter med decentraliserade nätbaserade tekniska lösningar, med särskilt fokus på blockkedjeteknik som Bitcoin. Läs mer

Plats BAR 5  Permalänk

Produktion & säkerhet – Kan AR och VR rädda liv? Läs mer

Varje dag sker olyckor, lindriga såväl som allvarliga och dödliga i industri och produktionsverksamheter i Sverige och nationellt. Till exempel dör globalt 35 gruvarbetare om dagen och byggarbetare skadas ofta i sitt yrke. I Sverige har säkerhetsutbildningar inte utvecklats nämnvärt sedan 1970-talet och det finns stora möjligheter till att rädda liv, förebygga olyckor och spara såväl arbetare smärtan som organisationers och samhällets kostnader.

Under det här passet delar vi och laborerar kring exempel om hur VR och AR kan användas för att öka säkerhet och välmående, inom till exempel industri- och produktionsmiljöer. Miljöer där den fysiska och psykiska säkerheten och välmåendet kan vara livsavgörande. Kom och laborera och få med dig inspiration, konkreta argument och användningsfall för att föra det in i din verksamhet!

Under passet får du som väljer detta spår själv testa och vara med och utforma innehållet. Allt för att du själv förstå hur VR och AR kan användas i din egen verksamhet.

Moderator(er)

 • Mattias Axell   Projektledare

  Processledare under programspåret där han kommer göra sitt yttersta för att du som deltagare ska få utforska, kreera och undersöka hur det går att använda Virtual och Augmented Reality för att skapa riktigt värde för dig och din organisation. Läs mer

Talare

 • Nicklas Karlsson   CEO

  Certifierad Brandskyddsledare med mer än 15 års erfarenhet med att hjälpa företag att förebygga olyckor. Han startade företaget 2015 med en stark vilja att förnya sättet vi säkerhetsutbildar personal med hjälp av VR/AR-teknik. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats BAR 5  Permalänk

Träning & hälsa – Glöm pulsen med VR Läs mer

Vi rör oss allt mindre och framförallt barn och ungdomar behöver i allt högre grad motiveras till att fysiskt aktivera sig. Medans vår dagliga underhållning och vårt sociala umgänge digitaliserats har sättet vi hållit oss fysiskt aktiva och rehabiliterade på inte hängt med i samma utsträckning. Men varför inte göra träningen till en lek med VR och AR? Varför inte sporra rehabiliteringen av muskelgrupper med en överdriven visuell framgång i VR? VR och AR öppnar upp möjligheter för alla människor att hitta motivationen och glädjen i att träna.

Här vill vi bjuda in dig till att delta på sätt för att laborera kring hur inspirationen från träning och hälsa i VR och AR kan hjälpa ta branscher och områden till nya höjder genom att involvera människor på spännande sätt. Under passet får du som väljer detta spår själv testa och vara med och utforma innehållet. Allt för att du själv förstå hur VR och AR kan användas i din egen verksamhet.

Moderator(er)

 • Mattias Axell   Projektledare

  Processledare under programspåret där han kommer göra sitt yttersta för att du som deltagare ska få utforska, kreera och undersöka hur det går att använda Virtual och Augmented Reality för att skapa riktigt värde för dig och din organisation. Läs mer

Talare

Plats BAR 5  Permalänk