Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Tisdag 20 Nov
AI som möjliggörare för framtidens samhälle Arrangör Governo

Artificiell intelligens har på bara några år blivit något vi möter varje dag, i olika slags tjänster, produkter och applikationer. Redan nu beskrivs AI som lösningen på många av våra stora samhällsutmaningar, där allt från den åldrande befolkningen till en hållbar utveckling omnämns. Många länders ledare har lagt om sina strategier, där AI ses som vägen framåt. Samtidigt befinner många företag och organisationer i ett startskede, där osäkerhet finns kring affärsmodeller, juridiska förutsättningar och inte minst kompetens. Hur kan vi lära av de som gått före och möjliggöra för att ta nästa steg mot framtidens samhälle – med start idag?

Det här evenemanget är under arbete, vi uppdaterar inom kort.

Program kommer inom kort!