Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Thomas Nygren docent Uppsala universitet

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Han har arbetat som lärare i 15 år i ungdomsskolan och komvux.

Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, historieundervisning, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Han leder i dag projekt finansierade av Vinnova och Uppsala universitet där han tillsammans med lärare, designers, psykologer, ämnesdidaktiker och tusentals elever undersöker trovärdighet i digitala flöden och olika material och metoder för att stimulera digital medborgarlitteracitet.

Talar på:

Måndag 19 Nov

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?


Elevers källkritiska förmåga kl. 15:30 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6