Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Måndag 19 Nov
Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? Arrangörer Internetstiftelsen & Kristina Alexanderson

1 juli 2018 infördes en reviderad läroplan med tydligt mål om att skolan ska ge elever adekvat digital kompetens. Men vad är det eleverna lär sig om de har digital kompetens? Hur använder eleverna sin digitala kompetens på fritiden?

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Ed Cooke

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Catheryn Posey

  Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch. Hon är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att förändra kulturen inom teknikvärlden så att den blir lika mångfacetterad som resten av världen. För närvarande är Posey teknisk chef och huvudansvarig för framväxande teknik hos Capital One. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Skolans digitalisering – vilka kunskaper ska eleverna få? Läs mer

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, inleder med att visa på vad adekvat digital kompetens är och kan vara, samt vilka utmaningar som skolan står inför i och med digitaliseringen.

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Programmering i grundskolan – hur då? Läs mer

Måns Jonasson, digital strateg och lektionsförfattare på Digitala lektioner, Internetstiftelsen, pratar om syftet med att lära sig programmering och de kunskaper som elever får genom att förstå programmering.

Talare

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Vad lär sig eleverna genom att programmera? Erfarenheter kring att arbeta med programmering från finska skolan Läs mer

Programmering och datalogiskt lärande skrevs in i den finska läroplanen 2014. Linda Manilla, forskare från Åbo, har arbetat med att stärka lärares och elevers kunskaper i programmering. Hon kommer att presentera de kunskaper och erfarenheter som hon sett från den finska skolan.

Talare

 • Linda Manilla   Projektledare och konsult

  Linda kommer från Finland och jobbar som projektledare och konsult. Hon forskar inom datavetenskapens didaktik och arbetar med flera projekt relaterade till programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens i grundskolan.
  Läs mer

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Kan digitaliseringen vara ett verktyg för att göra skolan betydelsefull i utsatta områden? Läs mer

Mark Smith, forskare och lärare på KTH, driver projektet Meet Inicio där man utgår från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper?

Talare

 • Mark Smith   Forskare KTH

  Mark Smith är forskare och lärare på KTH. Är aktiv och driver den ideella organisationen Inicio, vars syfte är att utgå från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark

  När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. Läs mer

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Källkritik i grundskolan Läs mer

Olof Sundin från Lunds universitet presenterar sin och Hanna Carlssons forskningsrapport "Sök- och källkritik i grundskolan".

Talare

 • Olof Sundin   Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet

  Olof Sundin professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är Olof biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Har tillsammans med Hanna Carlsson skrivit forskningsrapporten Sök- och källkritik i grundskolan som Internetstiftelsen finansierat. Läs mer

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Källkritik i praktiken Läs mer

Under 2018 har Skolinspektionen gjort en granskning av hur undervisningen i källkritik ser ut i skolan. Roger Thuring är projektledare och kommer att presentera rapporten.

Eftermiddagsfika

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Elevers källkritiska förmåga Läs mer

Thomas Nygren kommer att presentera den senaste forskningen om hur trovärdig och vinklad information sprids till tiotusen unga svenskar en vanlig dag och veckan före valet. Ny forskning om tusentals ungas och vuxnas (o)förmåga att kritiskt granska digitala nyheter kommer också att presenteras, samt hur olika typer av undervisning kan hjälpa elever att genomskåda propaganda och manipulationer på nätet.

Talare

 • Thomas Nygren   docent Uppsala universitet

  Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Han har arbetat som lärare i 15 år i ungdomsskolan och komvux. Läs mer

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Källkritik i skolvardagen Läs mer

Hur ser vardagen ut i arbetet med källkritik i skolan?

Talare presenteras inom kort.

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Panelsamtal kring digital källkritik Läs mer

Ett panelsamtal om de källkritiska utmaningarna och hur man i skolan ska ta sig an dem. Frågor som diskuteras är vad eleverna redan kan, vad de behöver kunna samt vad som kan göras för att stötta skolorna i det arbetet.

Plats A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6 Språk Svenska Permalänk

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Mingel