Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Kristina Alexanderson Chef för Internet i skolan på IIS

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

Talar på:

Måndag 19 Nov

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?


Skolans digitalisering – vilka kunskaper ska eleverna få? kl. 10:30 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6
Sammanfattning och utblick kl. 16:45 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6

tidigare år:

20 Nov 2017

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Digitaliseringen av skolan – vad har hänt och vad händer nu?
Avslutning
21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Skolan och molnet
Avslutning och sammanfattning

Paneldeltagare på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Svenskarna och internet 2016


Barn och ungas användning