Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Linda Manilla Projektledare och konsult

Linda kommer från Finland och jobbar som projektledare och konsult. Hon forskar inom datavetenskapens didaktik och arbetar med flera projekt relaterade till programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens i grundskolan.

Linda Mannila är forskare och föreläsare med lång erfarenhet av att leda utvecklings- och strategiarbete på temat digital kompetens inom utbildningssektorn i Sverige och Finland. Linda driver också den ideella föreningen Make It Finland, som arbetar för digital folkbildning och delaktighet oberoende av ålder, genus, etnicitet och andra faktorer. Hennes bok ”Att undervisa i programmering i skolan – varför, vad och hur?” gavs ut av Studentlitteratur hösten 2017.

Talar på:

Måndag 19 Nov

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?


Vad lär sig eleverna genom att programmera? Erfarenheter kring att arbeta med programmering från finska skolan kl. 11:30 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6