Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Mark Smith Forskare KTH

Mark Smith är forskare och lärare på KTH. Är aktiv och driver den ideella organisationen Inicio, vars syfte är att utgå från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper.

Talar på:

Måndag 19 Nov

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?


Kan digitaliseringen vara ett verktyg för att göra skolan betydelsefull i utsatta områden? kl. 12:00 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6