Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Olof Sundin Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet

Olof Sundin professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är Olof biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Har tillsammans med Hanna Carlsson skrivit forskningsrapporten Sök- och källkritik i grundskolan som Internetstiftelsen finansierat.

Talar på:

Måndag 19 Nov

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?


Källkritik i grundskolan kl. 14:00 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6