Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Roger Thuring

Talar på:

Måndag 19 Nov

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?


Källkritik i praktiken kl. 14:30 i A2 stora kongresshallen, auditorium, vån 6