.FILE

23-24 november 2020

Institutet för framtidsstudier, 24 november 2020:

Demokrati och värderingar i tider av kris

Förändras våra värderingar i tider av kris, och vilken roll ska experter spela? Vad betyder matematik för krishanteringen, och hur ska ansvaret i krissituationer fördelas? I detta spår presenterar ett antal forskare från Institutet för framtidsstudier sin syn på de här frågorna.

Coronapandemin har visat på vikten av välgrundat och koordinerat beslutsfattande i tider av kris. Lärdomar som kan dras från den rådande situationen kommer att vara avgörande för hanteringen av exempelvis klimatkrisen.

Under detta spår presenterar ett antal forskare från Institutet för framtidsstudier sin syn på vilka lärdomar som går att dra, vilka förändringar coronapandemin kommer att leda till, samt vilka möjligheter och hinder denna pandemi ställt oss inför. Vi får höra analyser från psykologin, statsvetenskapen, matematiken och filosofin.

Institutet för framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse där forskare från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Renée DiResta

  Renée DiResta   Desinformationsexpert

  DiResta är en av världens ledande auktoriteter på digital propaganda, informationskrig och spridningen av vilseledande och skadliga narrativ på sociala nätverk. Läs mer

 • Olle Torpman

  Fil. dr. i praktisk filosofi, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier
  Mitt huvudsakliga forskningsområde är miljöetik, med fokus på klimat- och djuretiska frågor. Jag undersöker bland annat frågor om rättvis fördelning av klimatansvar, samt våra moraliska skyldigheter gentemot icke-mänskliga djur. Jag har också ett forskningsintresse för beslutsfattande under moralisk osäkerhet, vilket handlar om hur vi bör handla när vi är osäkra på vilken moralteori som är korrekt.
 • Karin Bäckstrand

  Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och forskare vid Institutet för framtidsstudier
  Min forskning rör internationell miljöpolitik, icke-statliga aktörers roll i den globala klimatpolitiken, förhandlingarna och genomförande av FN:s globala mål och Agenda 2030, och demokratisk legitimitet bortom nationalstaten i den globala styrningen. Jag är medlem i regeringens Klimatpolitiska råd.
 • Kirsti Jylhä

  Fil. dr. i psykologi, forskare vid Institutet för framtidsstudier
  Jag disputerade vid Uppsala universitet 2016. I min avhandling studerade jag psykologin bakom klimatförändringsförnekelse. Min forskning syftar generellt till att studera de psykologiska och sociala grunderna bakom sociopolitiska åsikter och ideologiska världsbilder. I mitt nuvarande projekt studerar jag de psykologiska hindren för klimatåtgärder. Jag forskar även om faktorer som förklarar väljarbeteende, samt hur coronakrisen upplevs och påverkar våra inställningar och värderingar.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Payal Arora

  Payal Arora   Digital antropolog

  Arora undersöker skärningspunkten mellan design, teknik och global kultur, och använder sina examen för att studera digitaliseringen hos världens fattigaste. Läs mer

 • H. Orri Stefánsson

  Docent i praktisk filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier
  År 2014 disputerade jag från London School of Economics and Political Science. Jag forskar om hur man bör ta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker. Jag är biträdande redaktör på British Journal for the Philosophy of Science, där jag ansvarar för artiklar om beslutsteori och sannolikhetslära.
 • Olle Häggström

  Professor i matematisk statistik och forskare vid Institutet för framtidsstudier
  Jag forskar inom sannolikhetsteori och statistisk mekanik. På senare år har jag breddat mina forskningsintressen väsentligt och arbetar bland annat med tillämpad statistik, filosofi, klimatvetenskap, artificiell intelligens och sociala konsekvenser av framtida teknologier.
 • Karim Jebari

  Fil. dr. i filosofi vid Institutet för Framtidsstudier
  Karim Jebari sysslar bland annat med risker i samband med till exempel klimatfrågan och teknologisk utveckling. I den här föredragningar pratar han om hur man kan ta sig an beslutsfattande även när man inte har alla fakta på bordet – en situation med tydlig relevans på den pågående corona pandemin där beslut behöver fattas löpande medan nya fakta hela tiden tillkommer.
 • Olle Torpman

  Fil. dr. i praktisk filosofi, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier
  Mitt huvudsakliga forskningsområde är miljöetik, med fokus på klimat- och djuretiska frågor. Jag undersöker bland annat frågor om rättvis fördelning av klimatansvar, samt våra moraliska skyldigheter gentemot icke-mänskliga djur. Jag har också ett forskningsintresse för beslutsfattande under moralisk osäkerhet, vilket handlar om hur vi bör handla när vi är osäkra på vilken moralteori som är korrekt.

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn