.FILE

23-24 november 2020

Internetstiftelsen och Lärarförbundet i samarbete, 23 november 2020:

Digital kompetens i skolan – hur och varför?

De senaste sex månaderna har digitaliseringen av skolväsendet accelerat, men vilka är de kunskaper som behövs? Vad krävs för att skolan ska kunna utnyttja digitaliseringens alla möjligheter och skapa adekvat digital kompetens?

Det första fokusområdet i regeringens digitaliseringsstrategi är digital kompetens för alla i skolväsendet, men vad innebär det egentligen att ha digital kompetens? Vilka kunskaper behöver elever, lärare och skolledare – och vilka kunskaper får de? Hur säkerställs kunskaperna? Under den här dagen kommer vi fördjupa och problematisera arbetet med att utveckla en adekvat digital kompetens för alla i skolväsendet.

Här kan du se de inspelade presentationerna

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Kate Darling

  Kate Darling   Robotforskare

  Dr. Darling har vigt sitt akademiska liv åt den nya teknikens lagliga och etiska konsekvenser, och hur samhället kan förbereda sig på det fördjupade samspelet mellan robotar och människor. Läs mer

 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Maria Rönn

  Förste vice ordförande Lärarförbundet och gymnasielärare i svenska och historia
  Maria Rönn är 1:e vice ordförande i Lärarförbundets styrelse och gymnasielärare. Maria arbetar med att höja läraryrkets status, genom sitt engagemang i Lärarförbundet.
 • Helene Dahlström

  Fil. Dr i pedagogik
  Helene Dahlström, Fil. Dr i pedagogik. Helene har i sin forskning visat intresse för elevers förutsättningar för lärande och meningsskapande i digitala miljöer. Intresset inkluderar även hur elevers engagemang med populärkultur och sociala medier är del av elevers förståelse av världen och hur sociala relationer framställs i dessa.
 • Helene Dahlström

  Fil. Dr i pedagogik
  Helene Dahlström, Fil. Dr i pedagogik. Helene har i sin forskning visat intresse för elevers förutsättningar för lärande och meningsskapande i digitala miljöer. Intresset inkluderar även hur elevers engagemang med populärkultur och sociala medier är del av elevers förståelse av världen och hur sociala relationer framställs i dessa.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Sissela Nutley

  Hjärnforskare
  Sissela har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Sissela Nutley

  Hjärnforskare
  Sissela har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Tom Chatfield

  Tom Chatfield   Techfilosof

  Chatfield är en av Storbritanniens mest insiktsfulla tänkare kring digitalisering, ny media, dataspel och framtidens kompetensområden. Läs mer

 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Susanne Niemi

  Lärare och specialpedagog på Lapplands gymnasium
  Susanne Niemi arbetar på Lapplands gymnasium i Pajala som undervisande lärare och som specialpedagog. Hon är även vårdlärare och har arbetat med fjärrundervisning och undervisning via digitala hjälpmedel i över 18 år
 • Maria Rönn

  Förste vice ordförande Lärarförbundet och gymnasielärare i svenska och historia
  Maria Rönn är 1:e vice ordförande i Lärarförbundets styrelse och gymnasielärare. Maria arbetar med att höja läraryrkets status, genom sitt engagemang i Lärarförbundet.
 • Susanne Niemi

  Lärare och specialpedagog på Lapplands gymnasium
  Susanne Niemi arbetar på Lapplands gymnasium i Pajala som undervisande lärare och som specialpedagog. Hon är även vårdlärare och har arbetat med fjärrundervisning och undervisning via digitala hjälpmedel i över 18 år
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Maria Rönn

  Förste vice ordförande Lärarförbundet och gymnasielärare i svenska och historia
  Maria Rönn är 1:e vice ordförande i Lärarförbundets styrelse och gymnasielärare. Maria arbetar med att höja läraryrkets status, genom sitt engagemang i Lärarförbundet.
 • Olle Linton

  Gymnasielärare
  Gymnasielärare på Östra Real i Stockholm. Olle Linton undervisar i historia, religion och filosofi och är aktiv inom demokratiarbetet i skolmiljön. Han startade upp nätverket Lärare Mot Rasism, vilket han fått flera priser för.
 • Carl Heath

  Utbildningsdirektör RISE
  Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE - Research Institutes of Sweden och ansvarig för RISE Professional Education samt den tillämpade forskningen kopplad till digitalisering och lärande.
 • Ylva Pettersson

  Ylva Pettersson är en lärare och politiker.
  Ylva Elisabet Pettersson är en lärare och politiker. Pettersson är även kommunalråd i Skara och ordförande i kommunstyrelsen.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Anna-Lena Godhe

  Docent Malmö Universitet
  Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet.
 • Anna-Lena Godhe

  Docent Malmö Universitet
  Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Boel Nygren

  Redaktör på Digitala lektioner
  Boel Nygren är läromedelsförfattare, lärare och har arbetat som redaktör på UR.
 • Anna-Lena Godhe

  Docent Malmö Universitet
  Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör digitaliseringen av skolan i allmänhet, och av språkundervisningen i synnerhet.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Ylva Pettersson

  Ylva Pettersson är en lärare och politiker.
  Ylva Elisabet Pettersson är en lärare och politiker. Pettersson är även kommunalråd i Skara och ordförande i kommunstyrelsen.
 • Olle Linton

  Gymnasielärare
  Gymnasielärare på Östra Real i Stockholm. Olle Linton undervisar i historia, religion och filosofi och är aktiv inom demokratiarbetet i skolmiljön. Han startade upp nätverket Lärare Mot Rasism, vilket han fått flera priser för.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Steve Wozniak

  Steve Wozniak   Teknikpionjär

  "Woz" var med och grundade världens största teknikbolag Apple, och är en av de viktigaste utvecklarna av de första hemdatorerna. Läs mer

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn