.FILE

23-24 november 2020

Arbetsförmedlingens innovationscenter och JobTech, 24 november 2020:

Innovation i samhällets tjänst

Hur kan myndigheter arbeta innovativt för att underlätta medborgarnas vardag och agera ansvarsfullt med den data de har?

Sveriges myndigheter har massor av potential för att skapa värden. Men för att det ska komma invånare och företag till nytta måste myndigheterna arbeta innovativt – men hur ska det gå till? Kan en myndighet ens vara innovativ, och ska den vara det?

Den här heldagen vänder sig till både medborgare och andra aktörer inom privat och offentlig sektor. Den rekommenderas för dig som vill veta mer om hur Sveriges myndigheter arbetar och hur den offentliga sektorn kan skapa mer värde för befolkningen.

Dagen kommer att handla bland annat om hur myndigheter kan samarbeta med privata aktörer, och samtidigt skydda medborgarnas rättigheter. Ska privata aktörer få tillgång till myndigheters data, och vilka praktiska problem finns förknippat med detta? Vi kommer att ta upp praktiska exempel från både myndighetsvärlden och den privata sfären.

Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingens innovationscenter i samarbete med JobTech, som arbetar med de här frågorna dagligen. Vårt mål är att stärka individens rättigheter samtidigt som vi effektivt och ansvarsfullt använder den data vi har, för att på olika sätt underlätta individens vardag.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Renée DiResta

  Renée DiResta   Desinformationsexpert

  DiResta är en av världens ledande auktoriteter på digital propaganda, informationskrig och spridningen av vilseledande och skadliga narrativ på sociala nätverk. Läs mer

 • Paula Fagerlund

  Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen
  Paula driver transformations- och innovationsarbeten i komplexa organisationer. På Arbetsförmedlingen driver hon förutom myndighetens innovationscenter också bildandet av en ny utvecklingsavdelning som ska verka för att driva verksamhetsutveckling i samspel över organisationsgränser och traditionella strukturer.
 • Annie Lindmark

  Program Director, Vinnova
  Annie Lindmark arbetar med innovationsfinansiering på Vinnova med fokus på digitala tjänster, ny teknik, öppen innovation och innovation för ett hållbart samhälle. Hon brinner för frågor kring hur innovation och ny teknik kan bidra till ett mer inkluderande och öppet samhälle. Annie har en bakgrund inom bank och finans och även startup världen. Hon är grundare av nätverket W.Empowerment och företaget One Empowerment som har fokus på självledarskap och entreprenörskap.
 • Anna Middelman

  Rättschef, Arbetsförmedlingen
  Rättschef med lång statlig erfarenhet som drivs av utveckling och med nu särskilt fokus på rättssäker och verksamhetförankrad digitalisering. It-rätt och digitala lösningar utvecklas i samverkan och nära verksamheten.
 • Mattias Langeström

  Innovationsledare, Skatteverket
  Mattias har ansvarat för etableringen och genomförandet av Skatteverkets innovationsarbete sedan starten 2017. Tillsammans med innovationsteamet leder han innovationsinsatser samt arbetar för att öka organisationens förmåga att ta sig an sina framtida utmaningar.
 • Oskar Jonsson

  Naturvårdsverket
  Oskar Jonsson har arbetat med innovation inom offentlig och statlig sektor under de senaste 15 åren. Han är en av initiativtagarna till innovationsnätverket Innovation Pioneers, en global industristandard inom datorkommunikation och har en bakgrund från innovationsarbete inom näringslivet och undervisning inom akademin.
 • Paula Fagerlund

  Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen
  Paula driver transformations- och innovationsarbeten i komplexa organisationer. På Arbetsförmedlingen driver hon förutom myndighetens innovationscenter också bildandet av en ny utvecklingsavdelning som ska verka för att driva verksamhetsutveckling i samspel över organisationsgränser och traditionella strukturer.
 • Åsa Holmberg

  One Team Gov Sverige
  Åsa är medgrundare till gräsrotsrörelsen för gränsöverskridande utveckling inom offentlig sektor: One Team Gov Sverige. Hon har som statstjänsteman under flera år på nära håll sett de strukturella utmaningarna för innovation tvärs över myndigheternas gränser.
 • Torbjörn Ekholm

  Migrationsverket
  Engagerad ledare med bred erfarenhet inom IT-området i kommunal, regional och statlig sektor. Framgångsrik som IT-strateg, verksamhetsarkitekt och innovationsledare, van att arbeta under press, utmana sig själv med ambition att utveckla och förändra verksamheten. Utmärkt på att ta till sig nya trender och omvärdera tidigare kunskaper för att driva på utveckling i syfte att skapa högre värden för uppdragsgivare och konsumenter.
 • Ishtar Touailat

  Serieentrepenör och investerare
  Ishtar Touailat har blivit belönad med flera prestigefyllda priser. På hennes meritlista lyser titlar som “Årets IT-kvinna”, ”en av Sveriges 101 supertalanger” och “en av näringslivets mäktigaste kvinnor”. På uppdrag av näringsdepartementet byggde hon upp innovationskontoret på SU och senare byggde hon upp Tietos inkubator för AI. Innovation, ledarskap och jämställdhet är ledord och hon har ett starkt fokus på offentlig sektor i sina föreläsningar.
 • Lotta Axelsson

  Framtidsstrateg och Innovationskonsult
  ”My Passion is People”. Med stor nyfikenhet och varför inte-attityd, utforskar jag gränslandet mellan teknik och människa för att driva utveckling baserat på mer än 25 års erfarenhet inom strategi, kundinsikt, innovation och produktutveckling. Övertygad om att teknik är avgörande för en hållbar framtid, och samtidigt ödmjuk inför utmaningen i förändringsresan är min ambition att utifrån mångfaldens kraft och styrkan av tillsammans, engagera, inspirera och utmana för att skapa nya möjligheter.
 • Jerry Löfvenhaft

  Produktägare Trafiklab, Samtrafiken
  Med mångårig erfarenhet inom kollektivtrafik ser Jerry behovet av och viljan till innovation, utveckling och återanvändning av branschens data. Som produktansvarig för Trafiklab på Samtrafiken arbetar Jerry aktivt för att hela kollektivtrafiken i Sverige ska skynda på denna utveckling på det data som skapas för att både resenärer och kollektivtrafiksbolag ska kunna gagnas och vi alla ska kunna resa mer hållbart.
 • Brandon Sekitto

  VD på ThirdChapter
  Brandon har en bakgrund som bland annat familjeterapeut (KBT), och är en diplomerad innovationsutvecklare för samhällsförändring. Sitter i olika styrelser för ideella organisationer, bland annat som ordförande för Läsfrämjarinstitutet (LFI). Jobbar nu som VD i en datadriven interkulturell kommunikationsbyrå som hjälper företag, organisationer och myndigheter att ur ett inkluderande perspektiv nå nya målgrupper med effektiva marknadsföringsinsatser.
 • Pierre Mesure

  Citizen participation & opengov expert på Digidem Lab / Civic Tech Sverige
  Expert i medborgardeltagande och digitala medborgarplattformar. Medgrundare av Civic Tech nätverket i Sverige och driver flera projekt inom offentlig transparens och öppna data
 • Paula Fagerlund

  Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen
  Paula driver transformations- och innovationsarbeten i komplexa organisationer. På Arbetsförmedlingen driver hon förutom myndighetens innovationscenter också bildandet av en ny utvecklingsavdelning som ska verka för att driva verksamhetsutveckling i samspel över organisationsgränser och traditionella strukturer.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Payal Arora

  Payal Arora   Digital antropolog

  Arora undersöker skärningspunkten mellan design, teknik och global kultur, och använder sina examen för att studera digitaliseringen hos världens fattigaste. Läs mer

 • Johan Linåker

  Forskare på Lunds universitet
  Johan arbetar och forskar kring hur vi kan skapa plattformar och ekosystem kring öppna data och öppen källkod, dels som följeforskare hos JobTech Dev och dels som öppen källkodsstrateg på Axis Communciations. Han har länge studerat företagsutveckling och engagemang i öppna källkodsprojekt. Som grundare till OpenHack och tidigare ordförande för Advisory board till Hack for Sweden har han ett starkt privat engagemang kring hur öppen källkod kan nyttjas inom Civic tech.
 • Gregory Golding

  Greg leder utvecklingen på JobTech (Arbetsförmedlingens plattform för öppen data och teknisk utveckling av portabel data). Han flyttade från Sydafrika till Storbritannien där han studerade samtidigt som han arbetade inom ledarskap. I början av 2000-talet ledde han sitt eget företag innan han flyttade med familjen till Sverige. Efter att har arbetat i den privata sektorn började Greg sin karriär inom arbetsförmedlingen. Sedan 2012 har Greg haft olika ledarskapspositioner inom organisationen.
 • Pia Lund Rossler

  Förvaltningsledare Trafiklab, Samtrafiken
  Pia Lund Rössler är Förvaltningsledare för Samtrafikens dataportal för kollektivtrafikdata, Trafiklab. Hon arbetat inom många olika branscher där hon haft varierande roller inom IT, bland annat som Testare och Produktägare
 • Susanne Fuglsang

  Susanne Fuglsang är VD/Innovationskatalysator på Innovation Pioneers, Sveriges största medlemsfinansierade lärandeplattform och nätverk som hjälper och inspirerar företag, organisationer, myndigheter, forskning och akademi att stärka sitt innovationsledarskap. Innovation Pioneers bidrar till behovet av förändring genom lärande, samverkan och samskapande genom att facilitera och kurera interdisciplinära möten i hybridformat online/offline.
 • Paula Fagerlund

  Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen
  Paula driver transformations- och innovationsarbeten i komplexa organisationer. På Arbetsförmedlingen driver hon förutom myndighetens innovationscenter också bildandet av en ny utvecklingsavdelning som ska verka för att driva verksamhetsutveckling i samspel över organisationsgränser och traditionella strukturer.
 • Kenneth Zetterberg

  Processledare och samordnare på Naturvårdsverke
  Kenneth har arbetat med digitaliseringsfrågor inom offentlig sektor i mer än 10 år i roller som projektledare, samordnare och utredare inom flera olika organisationer. På Naturvårdsverket har Kenneth fokus på miljöinformationsförsörjning med samverkansfrågor om informationsflöden och -strukturer, tekniska lösningar och mönster. Kenneth har också arbetat med att utveckla digital infrastruktur för informationsutbyte inom ekosystemet för offentlig sektor på DIGG.
 • Patrik Andersson

  VD och digital innovationsledare på Priva Innovation AB
  Patrik har en bakgrund i forskning av system för länkade data. Han har ett starkt intresse för säkerhet och integritet. Just nu arbetar han med digital innovation och utvecklar ett nytt bolag. Han sitter sedan 2018 svensk delegat inom European Blockchain Partnership (EBP) och är medlem i en grupp som arbetar med European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Hans intresse för forskning och utveckling av nya tjänster har lett honom till att bl.a. medgrunda föreningen MyData i Sverige.
 • Lars Lindmark

  Affärsutvecklare AXA
  Lars jobbar som global affärsutvecklare för den internationella försäkringskoncernen AXA, som idag är världens största försäkringsbolag. Han tillhör numera enheten AXA Next, som är koncernens innovationsenhet med en vision om att ”go from Payer to Partner”. Tidigare har Lars jobbat som Sverigechef och senast som Nordenchef för AXA Partners. Innan dess jobbade han på bl.a. MasterCard och SEB Kort.
 • Philip Stankowski

  Auranest
  Philip är en svensk entreprenör och affärsängel som är en av grundarna av Auranest som bygger tekniska lösningar för att effektivisera svensk arbetsmarknad med individens position i fokus. Auranest jobbar med försäkringsbolag, idéburna organisationer, myndigheter och kommuner. Med en egen bakgrund inom såväl privat som offentlig sektor intresserar sig Philip för frågor som rör teknikpositivism och samhällets utveckling.
 • Christian Landgren

  CEO på Iteam Solutions AB
  Christian Landgren är en Tech-entrepenör, CEO och grundare av Iteam. Han har hjälpt många svenska tech-startups och på senare tid fokuserat på att göra traditionella företag och offentlig sektor mer innovativ genom att hjälpa dem tänka och agera som startups. Christian pratar ofta om komplexitet och varför det ordet är så viktigt att förstå.
 • Henrik Passmark

  Vice partiledare på Svenska Piratpartiet
  Henrik Passmark har varit ideellt aktiv Piratpartist sedan 2016 och är sedan första januari 2020 partiets vice partiledare. Han har även mer än 10 års arbetslivserfarenhet som statstjänsteman. Henrik är särskilt intresserad av frågor som rör privatlivets helgd på internet, öppen källkod i offentlig sektor, decentraliserade digitala lösningar och digitala lösningar för folk med icke-normativ funktionalitet.
 • Pernilla Näsfors Östmar

  Projektledare, Civic Tech Sweden
  Pernilla Näsfors Östmar är civilingenjör inom IT med bred erfarenhet av digitalisering och öppna data i både privat, offentlig och ideell sektor. Just nu arbetar hon som projektledare för Civic Tech Sweden där hon fungerar som spindeln i nätet av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta och verktyg för demokrati, delaktighet och öppenhet.
 • Josefin Berndtsson

  Community manager på JobTech
  Josefin Berndtson är civilekonom med bakgrund inom flertalet branscher både inom offentlig och privat sektor. Uppdrag inom JobTech Development – Kommunikation, relation och aktion. Hon arbetar som Community Manager inom Jobtech Development, Arbetsförmedlingens satsning på öppna data. Enheten har som uppdrag att skapa en öppen digital infrastruktur för den svenska arbetsmarknaden genom att erbjuda öppna APIer och dataset. Ett av enhetens uppdrag är området Individdata samt dataportabilitet.
 • Paula Fagerlund

  Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen
  Paula driver transformations- och innovationsarbeten i komplexa organisationer. På Arbetsförmedlingen driver hon förutom myndighetens innovationscenter också bildandet av en ny utvecklingsavdelning som ska verka för att driva verksamhetsutveckling i samspel över organisationsgränser och traditionella strukturer.
 • Fredrik Lindén

  Medgrundare MyData (Sweden)
  Fredrik Lindén är medgrundare till MyData (Sweden) Ideell förening och koordinator för den Svenska MyData Hubben. Han har jobbat för Sveriges Kommuner och Landsting med att realisera delar av Patienträttighetsdirektivet med syfte att all patient relaterad information som du vill ska följa dig gör det. Han har varit med och vunnit en innovationstävling inom energiområdet. I våras deltog han i ett flertal hack med bla. data4life initativet som kom två i kategorin Saving Lives.
 • Paula Fagerlund

  Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen
  Paula driver transformations- och innovationsarbeten i komplexa organisationer. På Arbetsförmedlingen driver hon förutom myndighetens innovationscenter också bildandet av en ny utvecklingsavdelning som ska verka för att driva verksamhetsutveckling i samspel över organisationsgränser och traditionella strukturer.

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn