.FILE

23-24 november 2020

Statens medieråd tillsammans med medlemmar i aktörsnätverket MIK Sverige, 23 november 2020:

Medier, makt och farligt medborgarskap

Vad kan vi lära av världens mest digitaliserade land? Vad händer om vi inte kan stå emot propagandans dolda budskap, om vi inte förstår hur artificiell intelligens kan påverka vår bild av verkligheten?

En medborgare som inte är medie- och informationskunnig kan utgöra en fara.

I detta spår erbjuder nätverket MIK Sverige dig stöd, verktyg och expertkunskap inom medie- och informationskunnighet (MIK). Tillsammans lyfter vi ett antal brännande ämnen som ringar in de stora frågorna i skärningspunkten mellan medier, makt och medborgare. Medie- och informationskunnighet är ett tvärdisciplinärt område som berör fler politikområden än medier och kultur, däribland utbildning, digitalisering, juridik och försvar.

Vi riktar oss till dig som är yrkesaktiv inom kultur, medier och utbildning på nationell och regional nivå inom såväl den privata sektorn som den offentliga. Har du vad som behövs för att delta aktivt i det digitaliserade samhället? Vilka risker utsätter du dig för?

I våra seminarier hör du experter inom olika ämnesområden, både praktiker och teoretiker. Statens medieråd koordinerar det nationella nätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan olika aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnighet i Sverige.

Moderator för dagen är Alexandra Pascalidou.


Samarrangörer är nedanstående medlemmar i nätverket MIK Sverige:

 • Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
 • Digidelnätverket
 • Digiteket, en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Folkbildningsrådet
 • Internetstiftelsen
 • Mediekompass/TU – Medier i Sverige
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges utbildningsradio (UR) 

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Kate Darling

  Kate Darling   Robotforskare

  Dr. Darling har vigt sitt akademiska liv åt den nya teknikens lagliga och etiska konsekvenser, och hur samhället kan förbereda sig på det fördjupade samspelet mellan robotar och människor. Läs mer

 • Martin Svensson

  Co-Director, AI Sweden
  Martin Svensson leder AI Sweden, ett nationellt center för AI-relaterad forskning och innovation med cirka 80 partners inom industrin, offentlig sektor och akademin. Tillsammans med cirka 30 medarbetare arbetar Martin mot visionen att Sverige blir ledande på att tillämpa AI på ett bra sätt i både privat och offentlig sektor.
 • Anette Novak

  Direktör, Statens medieråd
  Anette Novak är direktör för Statens medieråd, regeringens expertmyndighet kring barn och ungas medieanvändning. Dessförinnan var Anette mångårig vd för statliga design- och it-forskningsinstitutet RISE Interactive som utvecklade användarupplevelser i den globala framkanten. Hon har en gedigen bakgrund från ledande funktioner i medieindustrin och har länge fokuserat på digitaliseringens risker och möjligheter. 2015-2016 ledde Anette regeringens medieutredning. Foto: Anna-Lena Ahlström.
 • Jutta Haider

  Professor i biblioteks- och informationsvetenskap
  Jutta Haiders forskningsintressen rör informationspraktiker och digitala kulturers villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information. Det innefattar forskning kring miljökommunikation och kunskapsinstitutioner, som encyklopedier, sökmotorer och det vetenskapliga kommunikationssystemet. Jutta arbetar med projektet Algoritmer och källkritik. Tillsammans med tillsammans med Ola Pilerot leder hon forskningsgruppen Informationspraktiker. Foto: Suss Wilén.
 • Sebastian Bay

  Forskare, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
  Sebastian är forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) med inriktning mot informationspåverkan, desinformation och skydd av allmänna val. Sebastian var tidigare svensk representant vid NATOs kunskapscentrum för strategisk kommunikation där han ansvarade för flera rapporter om desinformation, AI och manipulation av sociala medier. 2017 ledde Sebastian Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps projekt för att stödja skyddet av det svenska valet.
 • Fredrik Heintz

  Biträdande professor, Linköpings universitet
  Dr Fredrik Heintz är biträdande professor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
 • Lovisa Grönros

  Machine Learning Developer
  Med utbildning inom matematik från KTH med sessioner i USA och Chile samt ett stort intresse för data och matematisk modellering har Lovisa Grönros dedikerat sitt yrkesliv till att hitta kreativa lösningar på problem. Som konsult inom maskininlärning och AI har hon praktisk erfarenhet av att utveckla flertalet system och modeller. Hennes största drivkraft är lösningar som skapar en bättre upplevelse för oss människor och underlättar vår vardag.
 • Ott Velsberg

  Chief Data Officer for the Estonian government
  Ott Velsberg oversees data science and data governance in Estonia, including domains like artificial intelligence and open data. He is also a Ph.D. researcher in the department of Informatics at Umeå University. His research concentrates on the use of information systems in the public sector, with a special focus on the use of the Internet of Things (IoT).
 • Mette Hultgren

  Journalist och strateg, UR
  Mette Hultgren har arbetat som journalist i över 20 år, bland annat som redaktör och tv-producent. Sedan tre år tillbaka jobbar hon som strateg på UR.
 • Mattias Beijmo

  Digitaliseringsexpert, författare och föreläsare
  Mattias Beijmo är författare, digitaliseringsexpert och föreläsare. Mattias har över 20 års erfarenhet av att arbeta med data, digitalisering, demokrati och samhälle på strategiska nivåer både i Sverige och utomlands. Fotograf: Lisa Mattisson.
 • Marcin de Kaminski

  Avdelningschef vid Civil Rights Defenders
  Marcin de Kaminski är avdelningschef vid Civil Rights Defenders med ansvar för skydd och säkerhet för utsatta försvarare av mänskliga rättigheter. Han har en lång bakgrund inom digitaliserings-diskussioner och har tidigare bland annat varit nätforskare vid Lunds universitet, nätaktivist vid intresseorganisationen Juliagruppen och policyrådgivare för nätfrihetsfrågor på biståndsmyndigheten Sida. Marcin fokuserar på en rättighetsbaserad approach till digital säkerhet och integritetsfrågor.
 • Anne-Marie Eklund Löwinder

  Säkerhetschef på Internetstiftelsen
  Anne-Marie Eklund är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Hon är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar hon i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Tom Chatfield

  Tom Chatfield   Techfilosof

  Chatfield är en av Storbritanniens mest insiktsfulla tänkare kring digitalisering, ny media, dataspel och framtidens kompetensområden. Läs mer

 • Helena Dal

  Marknadskommunikatör på Myndigheten för press, radio och tv
  Helena Dal arbetar vid Statens medieråd men är tillfälligt utlånad till Myndigheten för press, radio och tv. Hon har ansvarat för framtagandet av ett flertal material med fokus på barn, unga och vuxna. Helena är samhällsgeograf och har en bred erfarenhet av marknadskommunikation. Fotograf: Anna-Lena Ahlström.
 • Fatima Khayari

  Projektledare, Svenska Filminstitutet
  Fatima Khayari arbetar som projektledare på Svenska Filminstitutets enhet Regioner, barn och unga. Fatima har tidigare arbetat som gymnasielärare samt som mediepedagog på Utbildningsradion.
 • Anna Håkansson

  Redaktör, Svenska Filminstitutet
  Anna Håkansson arbetar som kommunikatör och redaktör på Svenska Filminstitutets avdelning Film och samhälle, med fokus på Regioner, barn och unga. Hon är kulturskribent och kulturvetare och har bland annat arbetat på Stiftelsen Ingmar Bergman.
 • Linnea Fant

  Film- och mediepedagog, Folkets Bio Filmpedagogerna
  Linnea Fant arbetar på Filmpedagogerna Folkets Bio som samarbetar med Unesco i MIK-frågor samt ingår i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group. Linnea arbetar främst med utbildning av unga inom MIK, såsom hur vi kan förstå och analysera bild, och hur vi kan fördjupa lärandet genom att själva göra film.
 • Olof Sundin

  Professor i biblioteks- och informationsvetenskap
  Olof Sundin är professor vid Lunds universitet. Han har forskat många år på frågor om källkritik, algoritmer och tillit. Hans intresse för dessa frågor behandlar både människors erfarenheter och förhållningssätt i vardagen och i skolans värld. Olof Sundin har åtskilliga publikationer inom området, både på svenska och engelska, och 2019 publicerade han boken Invisible Search and Online Search Engines: The Ubiquity of Search in Everyday Life (Routledge Förlag, med Jutta Haider).
 • Thomas Sundgren

  Kommersiell chef för svenska United Robots
  Thomas Sundgren har arbetat inom mediebranschen med digital transformation och utveckling, bland annat inom Schibsted och Mittmedia. I många olika roller, som chefredaktör, med utveckling av data- och innehållsplattformar för mediebolag och i annonsaffären med utveckling av teknik och kompetensplattformar. Nu kommersiell chef för svenska United Robots, som är marknadsledande i Norden och världen på att utveckla och leverera automatiserat innehåll till medieföretag.
 • Andrea Liebman

  Senioranalytiker vid Enheten för Skydd mot Informationspåverkan på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
  Andrea Libermans analysområde berör informationspåverkan via digitala och sociala medier. Hon har tidigare arbetat med strategisk kommunikation och utveckling av digitala och sociala mediestrategier för organisationer med inriktning internationella relationer och demokratifrågor, så som Utrikespolitiska institutet, the International Institut for Democracy and Electoral Assistance och Förenta Nationerna. Innan dess arbetade hon som producent och skribent för NBC och PBS News.
 • Lars Wiberg

  Nationell samordnare film och media på Studieförbundet ABF
  Lars Wiberg är verksamhetsutvecklare på ABF inom film och media. Wiberg har suttit med i UNESCOs lokala styrgrupp inför MIL Week 2019 och har en lång pedagogisk erfarenhet av MIK.
 • Maria Graner

  Generalsekreterare på Folkbildningsrådet
  Maria Graner är generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Hon har tidigare även jobbat på Studieförbundet Sensus samt på Sektor3 och Scouterna.
 • Terese Raymond

  Nationell koordinator, Digidelnätverket
  Terese Raymond är pedagog och utbildningsproducent. Hon koordinerar även Digidelnätverket som är en central kampanj- och samordningsfunktion med syftet att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.
 • Lena Gode

  Utvecklingsledare och samordnare, Digital folkbildning, på Studieförbundet Vuxenskolan
  Lena Gode arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan med digital fortbildning och digitalisering av verksamheten, projektplanering och produktion av e-learningmaterial, samt omvärldsbevakning av edtech-branschen och egna föreläsningar om inlärning kopplat till både hjärnforskning och det digitala. Har tidigare arbetat som förlagsredaktör, projektledare och med marknadsföring. Hon är även skaparen bakom Digilärs framgångsrika e-läromedel i engelska.
 • David Johansson

  Verksamhetsutvecklare/Folkbildare inom Studieförbundet Bilda (NORD)
  David arbetar inom områdena Kyrka & Samhälle (riktad verksamhet inom asyl/integration/språkkurser) samt digitalisering i Västernorrland/Ångermanland. Han arbetar även med ledarutveckling i Bildas nationella ledarutvecklingsteam.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Steve Wozniak

  Steve Wozniak   Teknikpionjär

  "Woz" var med och grundade världens största teknikbolag Apple, och är en av de viktigaste utvecklarna av de första hemdatorerna. Läs mer

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn