Program 2011

SAMHÄLLE
 

United Nations and The Governance of Internet

Plats: Rum C1 plan 2
Datum: 2011-11-21
Tid: 15:40-17:00

[Presentations in English]

The overarching aim with the seminar is to give a thorough picture of civil society engagement in the UN process.

The seminar shall give give the audience an insight in the process of governing Internet within the United nations context (historically, currently and in future).

The intention is to inform aneducate a wider audience about this alternative mode of governance, where multistakeholder model can play a central role.

Talare:  

Markus Kummer

ISOC
The future of the IGF process
Ladda ner presentation: Kummer_Internet_Governance_v3.pdf

Nurani Nimpuno

Netnod
Inside the IGF
Nurani är medlem i IGF MAG (Multistakeholder Advisory Group) och även utsedd som representant för \\\"the technical and academic community\\\" till CSTD arbetsgruppen som ska föreslå förbättringar till IGF processen inom FN. Hon kommer ge sitt perspektiv på IGF processen från insidan och som någon som varit inblandad i IGF sedan första början. Hon kommer även tala om vilka frågor som är aktuella och vad som diskuterats på det senaste IGF mötet i Nairobi.

Staffan Jonson

.SE
Moderator
Språk: Svenska