Program 2011

Det pratas mycket om IT-molnet och utvecklingen är bara i sin linda. Det kommer allt fler tjänster som tillhandahålls via Internet. En spännande utveckling som också ställer krav på säkerheten – går det att kontrollera molnet?
MOLNTJÄNSTER
 
ÖVRIGA SPÅR
SAMHÄLLE
 
Datum Tid Rubrik Talare
2011-11-21 10:50-12:10 UD:s resa ut i sociala medier (Livesänds) Anders Jörle, Tobias Nilsson, Teo Zetterman, Joakim Jardenberg
2011-11-21 15:40-17:00 United Nations and The Governance of Internet Markus Kummer, Nurani Nimpuno, Juuso Moisander, Staffan Jonson
2011-11-21 15:40-17:00 Digitaliseringen av kulturen Rolf Källman, Karin Linder, Peter Krantz, Johanna Berg, Pernilla Rydmark
2011-11-22 10:50-12:10 Ungas digitala kompetens Peter Karlberg, Fredrik von Essen, Bo Kristoffersson, Kristina Alexanderson
2011-11-22 10:50-12:10 Vem kan läsa våra tankar om 100 år? Kris Carpenter Negulescu, Pelle Snickars, Sören Öman, Lars Aronsson, Måns Jonasson
2011-11-22 14:00-15:20 Diskussion: Den digitala agendan Erik Fichtelius, Henrik Hansson, Mikael von Otter, Monica Green, Christine Cars-Ingels, Christer Marking
2011-11-22 15:40-17:00 Undanröjande av hinder för bredband Jacob Bolin, Mikael von Otter, Mikael Ek, Crister Mattsson, Mats Sjödin
2011-11-23 09:00-17:00 Användbarhet – en försummad del av värdet Nils-Göran Olve, Åke Walldius, Wanja Lundby-Wedin, Catarina Wretman, Patric Bottne, Samuel Stenstrand, Monica Rydén, Cecilia Brusewitz, Ola Balke, Mikael von Otter, Peter Eriksson, Cecilia Sjöberg, Jonas Lundin, Anna Boström, Tomas Berns
2011-11-23 09:00-17:00 Digidel 2013 Ellen Helsper, Olle Findahl, Karin Hovlin, Göran Lundström, Andreas Hjalmarsson, Karin Adelsköld, Gunilla Lundberg, Anneli Nyman, Josef Hikmet, Shaymaa Akram Jallal, Lars Nellde, Linda Göth, Henrik Hansson, Margareta Karlsson, Maja Nordblom, Stina Fernholm, Elisabet Ahlqvist, Christer Marking, Christine Cars-Ingels
2011-11-23 13:00-17:00 Forum för framtidens Internet Erik Borälv
SÄKERHET
 
Datum Tid Rubrik Talare
2011-11-21 10:50-12:10 En svensk e-legitimation Eva Ekenberg, Fredrik Ljunggren, Per Furberg, Bengt Svensson, Johan Eriksson, Sven Granlund, Jan Sjösten, Staffan Hagnell
2011-11-21 14:00-15:20 Säkra certifikat på Internet? Robert Malmgren, Andreas Jonson, Jakob Schlyter, Carl Ljungqvist
2011-11-21 15:40-17:00 Lösenordseländet (Livesänds) Anne-Marie Eklund Löwinder, Rickard Fransson, Jonas Arnberg, Alf Nilsson, Thomas Nilsson, Leif Johansson, Staffan Hagnell
2011-11-22 10:50-12:10 Vad händer med Internet vid en allvarlig kris? (Livesänds) Ulf Bergström, Christina Hedlund, Lars-Johan Liman
2011-11-22 14:00-15:20 Anonym surfning och säkra klienter Anders, Tobias Norrbom, Andreas Jonson, Martin Bergling
2011-11-23 09:00-12:00 ISOC: Internetsäkerhet i Sverige Robert Malmgren, Anne-Marie Eklund Löwinder, Anders Rafting, Håkan Kvarnström, Patrik Lidehaell, Annica Bergman
2011-11-23 09:00-17:00 OWASP säker applikationsutveckling Jakob Schlyter, Patrik Wallström, Andreas Jonson, Henrich Pöhls, Robert Malmgren
TEKNIK
 
DOMÄNNAMN
 
MEDIELANDSKAPET
 
ETT ÖPPET INTERNET
 
IPV6
 
ENTREPRENÖRSKAP
 
KEYNOTE
 
Datum Tid Rubrik Talare
2011-11-21 09:00-10:20 Måndag öppningsanföranden Bruce Schneier, Lynn St Amour
2011-11-21 13:20-13:50 Måndag lunchkeynote Eva Hamilton
2011-11-22 09:00-10:20 Tisdag öppningsanföranden Yochai Benkler, Matt Wood
2011-11-22 13:20-13:50 Tisdag lunchkeynote Anna-Karin Hatt
Språk: Svenska