Program 2011

     

Patrik Wallström, Projektledare

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Patrik Wallström är projektledare för DNSSEC hos .SE. Han har sett till att .SE som första landstoppdomän i världen signerades med DNSSEC och var först med att erbjuda en kommersiell DNSSEC-tjänst. Patrik Wallström leder arbetsgruppen för verktyg och applikationer inom den internationella DNSSEC-koalitionen.

Twitter: pawal
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska