Program 2011

     

Staffan Hagnell, Chef Nya Affärer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Staffan Hagnell är forsknings- och utvecklingschef på .SE. Han leder den grupp som arbetar med att förbättra den tekniska infrastrukturen för .SE:s domännamnsverksamhet och Internet i Sverige, vilket omfattar områden som DNSSEC och säkrare e-post.

Han är också ansvarig för de aktiviteter som ska främja användandet av Internet i Sverige, till exempel Internet i skolan (Webbstjärnan) och Internet för alla, som handlar om att fler ska kunna ta del av Internet. Staffan Hagnell har en bakgrund som nätverkskonsult och har även lett verksamheten i flera utbildningsföretag. Han är civilingenjör i teknisk fysik och har en kandidatexamen i företagsekonomi.

Twitter: StaffanHa
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska