Program 2011

     

Teo Zetterman, Redaktör, ämnessakkunnig

Utrikesdepartementet, Presstjänsten

Arbetat med pressfrågor och webb i snart tio år, sedan 2008 på UD:s presstjänst, sedan 1010 med att ta ut UD i sociala medier, 2009 med den svenska EU-ordförandeskapswebben och dessförinnan bl a fyra år på Sveriges EU-representation i Bryssel.

Foto: Pawel Flato

Twitter: utrikesdep
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska