Program 2011

     

Tobias Nilsson, Redaktör, projektledare

Utrikesdepartementet, Presstjänsten

Har arbetat med olika uppdrag på UD:s presstjänst sedan 2003, de senaste åren med mediekontakter och utveckling av UD:s digitala kanaler. Projektledare för UD:s reseapp. 2009 var han projektledare för webbplatsen se2009.eu, för det svenska ordförandeskapet i EU.

Foto: Pawel Flato

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska