Program 2011

     

Jenny Stiernstedt, Reporter

Dagens Nyheter, dn.se

Reporter på DN.se. Skriver mycket politik och internet, helst med fokus på frihet och demokrati.

Twitter: jstiernstedt
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska