Program 2011

     

Hans Rosén, Redaktör och reporter

Dagens Nyheter, DN.se

Redaktör och reporter på DN.se med ansvar för nyhetsfördjupningar. Särskilt intresserad av politiken kring internet. Har bevakat många av de senaste årens stora nätpolitiska frågor: EU:s telekompaket, Acta-avtalet, FRA-lagen, datalagringsdirektivet, upphovsrättsfrågan med mera.

 

Twitter: hasserosen
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska