Program 2011

     
PTS

Arbetar med i huvudsak med nätsäkerhets- och internetrelaterade frågor (t.ex. protokoll) på PTS nätsäkerhetsavdelning. Hon har bland annat arbetat med framtagning av vägledningen Att införa IPv6, internetprotokoll version 6 – En praktisk vägledning.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska