Program 2011

     

Malin Picha, Projektledare

Tidningsutgivarna

Malin Picha arbetar på Tidningsutgivarna som projektledare med fokus på bransch- och utvecklingsfrågor. Hon är även industridoktorand i Medieteknik med  miljöinriktning på KTH.

Twitter: @MalinPic
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska