Program 2011

     

Hanna Sköld, Regissör

Tangram Film

Hanna Sköld, Filmregissör och grundare av Tangram Film. Hanna utforskar nya narrativa modeller för deltagande och interaktion. Vad händer när konst går från att vara en produkt vi konsumerar till att vara en process där själva berättandet ger upphov till möten människor emellan?

Twitter: HannaTangram
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska