Program 2011

     

Sven Granlund, Verksamhetsutvecklare

Bolagsverket

Har alltsedan Bolagsverket sjösatte sin första tjänst som stöddes av e-legitimationer, den 1 december 2002, varit engagerad i verkets utveckling av e-tjänster såväl egna som myndighetsövergripande. Arbetsuppgifterna har stäckt sig alltifrån rena sakfrågor till övergripande strategiska frågor.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska