Program 2011

     

Magnus Aschan, Chefredaktör

Techworld

Som chefredaktör på TechWorld handlar mitt jobb mycket om att se de stora trenderna och ha fågelperspektiv på utvecklingen inom informationsteknik, med fokus på just tekniken.

Twitter: magnusaschan
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska