Program 2011

     

Martin Holmberg, Digital utvecklingschef

Göteborgs-Posten

Bakgrund som journalist. Sitter i GP:s redaktionsledning och har bland annat varit chef för tidningens ekonomi- och politikredaktion. Har sedan 2008 digitalt fokus och leder numera GP:s digitala utvecklingsavdelning.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska