Program 2011

     
Skatteverket

Jan har ett långt förflutet på Skatteverket och arbetar med övergripande arkitekturfrågor på strategienheten. Jan medverkar i ett flertal myndighetsövergripande projekt och i ett av e-delegationens arbetsutskott som tar fram en Vägledning för automatiserad samverkan.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska