Program 2011

     

Rolf Källman, Avdelningschef

Riksarkivet

Rolf är chef för det nyinrättade sekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet. Rolf kommer närmast från Riksantikvarieämbetet där han var chef för informationsavdelningen.

Foto: Lars Lundqvist (CC-BY-SA)

 

Twitter: rolfkallman
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska