Program 2011

     
Dataföreningens e-legitimationsnätverk

Alf har ett 40-årigt förflutet i statlig verksamhet bl.a. som överdirektör i Tullverket och Skatteverket. Har bl.a. ansvarat för verksamhetsutvecklingsfrågor rörande e-tjänster. Numera aktiv i Dataföreningen och dess nätverk för e-legitimationer och e-förvaltning.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska