Program 2011

     
Riksdagsrösten

Våren 2009 startade Gustaf Entreprenörsjakten, ett konsultbolag som arbetar med att låta driftiga ungdomar lösa problem åt företag. Under två år har nu företaget fått fotfäste i ett 10-tal städer och fått betydande uppmärksamhet i media. 100-tals unga entreprenörer har deltagit i att lösa problem för över 25 olika företag och under våren 2011 kommer över 250 ungdomar att ge sig ut på gatorna för att tävla i Entreprenörsjakten.

Idag arbetar han, förutom med Entreprenörsjakten, inom nätverket Young Entrepreneurs of Sweden, bygger storskaliga interaktiva musikinstallationer, bygger mobilappar och den fria idébanken Idépedia. Vid sidan om jobbar han som konsult inom affärsdesign och entreprenöriellt ledarskap, samt föreläser och processleder workshops.

Twitter: guff_se
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska