Program 2011

     
E-delegationen

Peter Krantz arbetar bl.a. med PSI-frågor på E-delegationen och driver på fritiden opengov.se.

Twitter: @peterkz_swe
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska