Program 2011

     
Crowdculture.se

Mirko har arbetat för många olika filmföretag i Tyskland och Sverige. Nu arbetar han med Crowdculture.se det första hybrid ekonomiska mikrofinansieringssystemet i världen. Parallellt med arbetet att utveckla Crowdculture är Mirko lärare på STDH i en kurs om multiplatform storytelling.

Twitter: crowdculture
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska