Program 2011

     

Johanna Berg, Utredare

Digisam

Johanna Berg arbetar på Digisam, ett nytt Nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet, där hon arbetat med likartade frågor i anslutning till webbtjänsten K-samsök.

Twitter: @johannaberg
Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska