Program 2011

     
.SE Registry

Torbjörn Carlsson är chef på .SE Registry. Torbjörn leder det dagliga arbetet med .SE:s kärnverksamhet, dvs domäner. I detta arbete ingår bl a den tekniska infrastrukturen för .SE:s domännamnsverksamhet, vilket omfattar områden som DNS-drift och DNSSEC. Torbjörn har en bakgrund som egen företagare och konsult inom nätverk och säkerhet. Har varit ordförande för SNUS och styrelseledamot i ISOC-SE.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska